Lid raad van advies

Lid raad van advies


Betekenis Lid raad van advies


De raad van advies is het adviesorgaan van een organisatie. De raad van advies heeft geen juridische aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden en wordt om die reden nogal eens in plaats van een raad van commissarissen geïnstalleerd. Een lidmaatschap van een raad van advies telt ook niet mee in bijvoorbeeld het amendement-Irrgang en dat verhoogt de aantrekkelijkheid voor leden van een raad van advies.