Annemieke Roobeek

Annemieke Roobeek

Voorzitter bestuur bij Social Finance NL


Personalia

Naam: Prof. dr. Annemieke Roobeek

Geboortejaar: 1958

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op Contact

Huidige functies Annemieke Roobeek

 • 2018 - heden Voorzitter bestuur, Social Finance NL
 • 2015 - heden Commissaris, Howaldt & Co, Duitsland
 • 2013 - heden Co-owner en co-director, XL Labs B.V.
 • 2011 - heden Voorzitter Advisory Board for Responsible Investments, PGGM
 • 2009 - heden Lid Advisory Board, CPI Governance (CPI)
 • 2006 - heden Voorzitter, INSID
 • 1999 - heden Directeur / Eigenaar, MeetingMoreMinds
 • 1989 - heden Professor Strategy and Transformation Management, Nyenrode Business Universiteit
 • 1996 - heden Directeur / Eigenaar, Open Dialogue

Loopbaan Annemieke Roobeek

 • 2010 - 2020 Commissaris, ABN Amro
 • 2017 - 2019 Voorzitter, Hillenraad100
 • 2011 - 2019 Commissaris, KLM
 • 2009 - 2018 Commissaris, Abbott Health Care Products
 • 2007 - 2013 Commissaris, RAI Amsterdam
 • 2005 - 2013 Voorzitter raad van toezicht, NCWT-NEMO
 • 1983 - 2002 Diverse functies, Universiteit van Amsterdam
 • 1983 - 1986 Stewardesse, KLM
 • Bestuurslid, VUmc Fonds

Opleiding Annemieke Roobeek

 • 2013 - 2013 INSEAD, International Directors Program
 • 2010 - 2010 Business Leaders Forum, Merryck & Co, London-Surrey
 • 1983 - 1988 Economie, Universiteit van Amsterdam, PhD.
 • 1977 - 1983 Politicologie, Universiteit van Amsterdam, MSc.

Overige vermeldingen

Commissies:

KLM
- lid auditcommissie

ABN Amro
- lid risk & compliance commissie
- lid Remuneration Committee

 

Annemieke Roobeek is directeur-oprichter van MeetingMoreMinds en Open Dialogue. Ook is zij initiator van Refill geweest (2009 - 2016), een coalitie voor duurzaam en multifunctioneel gebruik van leegstaande kantoorruimten.

Tevens was zij bestuurslid van NLR-National Laboratorium voor Lucht- en Ruimtevaart (1994-2000), Lid van de Raad van Toezicht van het VU medisch centrum (1995-2001), Bestuurslid van de Stichting De Digitale Stad (1994-2000) en Lid van het Verenigingsbestuur van de Rietveld Academie (1995-2001). Op voordracht van het Ministerie van Justitie was Roobeek lid van de adviescommissie voor de verdeling van gelden uit de kansspelorganisaties (2003-2004) en zij is voorzitter geweest van de VROM Adviesraad voor Innovatieve Projecten in de Stedelijke Vernieuwing (IPSV) (2001-2002).

 

Aanvullende informatie over de hoogleraarschappen van Prof. dr. Annemieke Roobeek:

- Hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement, Nyenrode Business Universiteit (1997 - heden)
Zij was hoogleraar Technologie en Economie, Nyenrode Business Universiteit op de Verolme Leerstoel van 1989 - 1997
Zij was hoogleraar Management of Complexiteit, Universiteit van Amsterdam, 1997-2002
Zij was hoogleraar Metropolitan Affairs (Grootstedelijke Vraagstukken), Wibaut Leerstoel, Universiteit van Amsterdam, 1994-1997

 

Overige (voormalige) nevenfuncties:
- Lid VROM-Raad, verantwoordelijk voor een toekomstvisie op Urbanisatie en Duurzaamheid en Klimaatverandering (sinds 2009)
- Lid Raden voor de Leefbaarheid en Infrastructuur, voorzitter Commissie Transitie naar Hernieuwbare Energie
- Bestuurslid Stichting INSID (sinds 2007)
- Lid van de Raad van Eigen Wijzen, CPI Governance (sinds 2009)
- Initiator of the Refill coalition (2009 - 2016)
- Lid Raad van Advies Koninklijke Horeca Nederland
- Voorzitter, Advisory Council for Responsible Investments, PGGM investments
- Commissaris Aedes (1995-2009)
- Commissaris PCM Uitgevers (1997 - 2007)
- Commissaris Fortis NV/AG (1994 - 2005)
- Commissaris Haute Equipe (2007 - 2008)
- Commissaris SNT (1999 - 2002)
- Commissaris Draka Holding (2005 - 2010)
- Lid Raad van Advies Koninklijke Horeca Nederland
- Member International Advisory Board B-Corp (sinds 2016)
- Lid Raad van Advies van Duurzaam Bedrijfsleven (sinds 2018)

Trivia

Annemieke Roobeek is getrouwd en moeder van drie volwassen kinderen. Ze houdt van reizen en interessante mensen ontmoeten. Ze woont in Amsterdam.

Essays door Annemieke Roobeek

Laten we kritieke infrastructuur koesteren

Onze diepgewortelde Nederlandse cultuur van samenwerken is gestoeld op de strijd tegen het water. In de loop der eeuwen ontstond zo een kritieke infrastructuur. Eerst ging het om dijken en vaarwegen, later werd die kritieke infrastructuur enorm uitgebreid met het wegennet, energiecentrales en elektriciteitsnetwerken, ziekenhuizen en datacenters. 

scopist_posts/originals/Column-Roobeek01v.jpg

Anders kijken tegen pensioenen: inleg met een goed gevoel

Nederlanders staan bekend om hoe gul ze geven aan goede doelen. Geven geeft een goed gevoel. De inzamelingsacties door Mies Bouwman in de vorige eeuw tot de dj’s in het Glazen Huis zijn typisch Nederlands en hebben een grote gemene deler: wat je niet in je eentje kan, lukt met elkaar wel. Daarom doen veel mensen van allerlei afkomst eraan mee, want je weet dat je iets bereikt dat groter is dan jezelf. Daar wil je bij horen. Nederlandse burgers en bedrijven tasten in de buidel en doen doorgaans gul mee.

scopist_posts/originals/Column-Roobeek072019v.jpg
Meer opinie artikelen
Annemieke Roobeek

Interview met Annemieke Roobeek

Battle Ruud Kok en Annemieke Roobeek: leren van elkaars fouten

Leren van eerdere fouten is van niet te overschatten belang, maar staat de raad van commissarissen daar voldoende voor open? Voorkom je beloningsmissers en andere fouten met permanente educatie, goede feedback en certificering? Meervoudig commissaris Annemieke Roobeek en governance-expert Ruud Kok evalueren het lerend vermogen in de boardroom. ‘Denk niet: been there, done that.’

Gepubliceerd op 21-06-18

Lees artikel

Meer interviews met Annemieke Roobeek

facebook