Eneco Holding N.V.

Hier vindt u informatie over Eneco Holding N.V. en zijn functionarissen.

  • Eneco is opgericht in 1995
  • Eneco is ontstaan uit een fusie tussen de ernergiebedrijven van Rotterdam, Den Haag en Dordrecht
  • Eneco heeft 6.545 medewerkers in dienst (FTE)
  • Adres hoofdkantoor Eneco: Marten Meesweg, 3068 AV ROTTERDAM

Over Eneco

Eneco Holding N.V. omvat drie kernbedrijven:

 

- Eneco (energiebedrijf)
- Joulz (infrastructuur)
- Stedin (netbeheer)

 

Eneco Holding produceert, transporteert en levert elektriciteit, gas en warmte. Bijbehorende diensten als meten en installeren hoort er ook bij.

Stedin is de netbeheerder en zorgt voor het transport van gas en elektriciteit in de Randstad. Stedin bedient de totale markt van Eneco: zowel particulier als zakelijk en de overheid. Daarnaast is Stedin verantwoordelijk voor de aanleg, uitbreiding en onderhoud van het transportnet. Stedin staat voor ‘stedelijk en dynamisch’.

 

Joulz is het infrabedrijf van Eneco. Joulz bedenkt, bouwt en beheert toekomstbestendige infrastructuren voor de levering van energie. Joulz werkt voornamelijk voor netbeheerders, overheid, industrie, vastgoed en tuinbouw.

 

Eneco is ontstaan uit een fusie van energiebedrijven van Rotterdam, Den Haag en Dordrecht in 1995. Inde periode daarna zijn er nog dertien regionale energiebedrijven opgericht. De belangrijkste markt voor Eneco is Noordwest-Europa.

 

De activiteiten van Eneco Holding zijn te verdelen in vier categorieën:

- Leveren; Eneco wekt energie op, levert dit aan klanten en biedt (de)centrale oplossingen. Energie die klanten opwekken door middel van zonnepanelen of windenergie en teveel  opwekken, kunnen dit leveren aan Eneco.

- Opwekken; Eneco wekt energie op door middel van wind, zon en biomassa. Niet alleen in Nederland, maar ook voor België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

- Oplossingen; Eneco zet zich in voor duurzame oplossingen. Doordat steeds meer consumenten eigen energie opwekken en dit niet allemaal kunnen gebruiken, verandert de rol van afnemer-leverancier. Eneco stimuleert dit samenspel. Hiervoor installeert Eneco centrales voor biowarmte, zonnepanelen en HRe-ketels.

- Innoveren; Eneco doet onderzoek naar grootschalige duurzame energie en richt zich hierbij op het opwekken ervan en elektrisch rijden.

 

Organisatiestructuur Eneco Holding NV

De dagelijkse leiding van zowel de holding als de kernbedrijven rust bij de raad van bestuur. De leden van de raad van bestuur van Eneco Holding NV zijn verantwoordelijk voor de prestaties, strategische beslissingen en risicobeheersing. Ook stelt de raad van bestuur de jaarrekening samen. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de raad van commissarissen. In totaal zijn er vier bestuursleden. De commissarissen op hun beurt houden toezicht op het beleid en geven waar nodig advies. De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. In totaal zijn er zeven commissarissen.

Interviews Eneco

Vijf best practices in de platformeconomie

Vijf best practices in de platformeconomie

In de serie De Raad buigen topexperts zich over een actueel boardroomthema. Dit keer: samenwerken in platforms en ecosystemen. Hoe kan het strategisch platformspel het best gespeeld worden? Vijf best practices van de innovatie- en fintechspecialist van businessschool Vlerick en de cio’s van Eneco en LeasePlan. ‘Durf groot te denken.’

Meer Interviews Eneco

Over Eneco

Eneco Holding N.V. omvat drie kernbedrijven:

 

- Eneco (energiebedrijf)
- Joulz (infrastructuur)
- Stedin (netbeheer)

 

Eneco Holding produceert, transporteert en levert elektriciteit, gas en warmte. Bijbehorende diensten als meten en installeren hoort er ook bij.

Stedin is de netbeheerder en zorgt voor het transport van gas en elektriciteit in de Randstad. Stedin bedient de totale markt van Eneco: zowel particulier als zakelijk en de overheid. Daarnaast is Stedin verantwoordelijk voor de aanleg, uitbreiding en onderhoud van het transportnet. Stedin staat voor ‘stedelijk en dynamisch’.

 

Joulz is het infrabedrijf van Eneco. Joulz bedenkt, bouwt en beheert toekomstbestendige infrastructuren voor de levering van energie. Joulz werkt voornamelijk voor netbeheerders, overheid, industrie, vastgoed en tuinbouw.

 

Eneco is ontstaan uit een fusie van energiebedrijven van Rotterdam, Den Haag en Dordrecht in 1995. Inde periode daarna zijn er nog dertien regionale energiebedrijven opgericht. De belangrijkste markt voor Eneco is Noordwest-Europa.

 

De activiteiten van Eneco Holding zijn te verdelen in vier categorieën:

- Leveren; Eneco wekt energie op, levert dit aan klanten en biedt (de)centrale oplossingen. Energie die klanten opwekken door middel van zonnepanelen of windenergie en teveel  opwekken, kunnen dit leveren aan Eneco.

- Opwekken; Eneco wekt energie op door middel van wind, zon en biomassa. Niet alleen in Nederland, maar ook voor België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

- Oplossingen; Eneco zet zich in voor duurzame oplossingen. Doordat steeds meer consumenten eigen energie opwekken en dit niet allemaal kunnen gebruiken, verandert de rol van afnemer-leverancier. Eneco stimuleert dit samenspel. Hiervoor installeert Eneco centrales voor biowarmte, zonnepanelen en HRe-ketels.

- Innoveren; Eneco doet onderzoek naar grootschalige duurzame energie en richt zich hierbij op het opwekken ervan en elektrisch rijden.

 

Organisatiestructuur Eneco Holding NV

De dagelijkse leiding van zowel de holding als de kernbedrijven rust bij de raad van bestuur. De leden van de raad van bestuur van Eneco Holding NV zijn verantwoordelijk voor de prestaties, strategische beslissingen en risicobeheersing. Ook stelt de raad van bestuur de jaarrekening samen. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de raad van commissarissen. In totaal zijn er vier bestuursleden. De commissarissen op hun beurt houden toezicht op het beleid en geven waar nodig advies. De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. In totaal zijn er zeven commissarissen.

Bestuurders Eneco in het nieuws

facebook