Een gouden driehoek

Een gouden driehoek

Auteur: Annemieke Roobeek | Beeld: Maartje Geels | 05-09-2018

Als we het hebben over de het organiseren van toezicht in tijden van disruptieve ontwikkelingen, worden er al snel gewenste – zo niet onmisbare – eigenschappen van (nieuwe) commissarissen opgesomd. Die moet visionair zijn, vooruitkijkend, en adviserend. Ook moet de persoon klankbord zijn, een breed netwerk kunnen aanboren met verrassende denkers en doeners die ook buiten de gebaande paden gaan. Zij / hij moet maatschappelijk verbonden zijn en weten wat er in de maatschappij leeft, actief in contact staan met stakeholders en brugfuncties kunnen innemen. 


Ik onderken dit profiel en ben absoluut voor veel meer diversiteit in de raden van commissarissen. Naast toezichthouden in de achteruitrijspiegel, is juist de rol van uitdager gewenst – iemand die een originele, inhoudelijk gefundeerde bijdrage kan leveren. Immers, met meer van hetzelfde (topmensen die ooit een actieve positie hadden) zie je die toekomstige kansen niet. Waar het gaat om die kansen, is waardecreatie de kernopgave van elk bedrijf of organisatie. Het moet ertoe doen dat het bedrijf er is. De roep om een zichtbare bijdrage aan maatschappelijke waarde zal alleen maar luider worden. Die roep komt niet alleen van de buitenwereld, maar vooral van medewerkers zelf. Medewerkers willen weten welke impact een bedrijf heeft, omdat ze willen werken voor een bedrijf of organisatie waar ze trots op kunnen zijn. Medewerkers willen een strategie met een verhaal dat echt is. Het gaat om transparantie over hoe producten of diensten geleverd worden, of het proces fair is en ecologisch verantwoord en of de klant er een hoge waardering aan geeft. Minstens zo belangrijk is dat er in jou als medewerker geïnvesteerd wordt om in dat complexe proces optimaal te kunnen blijven functioneren. Medewerkers spelen een bepalende rol, want zij ontwikkelen de producten en diensten, zij onderhouden de contacten met de toeleveranciers en zij leveren het aan de klanten af. 


Nu we midden in digitale transformaties zitten die de organisatie van het werk volledig veranderen, wordt van medewerkers gevraagd zich te bekwamen in 21st century skills. Denk hierbij aan digitale behendigheid, creatief en lateraal denken en samenwerkend ingesteld zijn. In de boardroom horen we steeds vaker dat het om workforce renewal gaat. Toch is het vaak ouderwets topdown praten over vaardigheden die van medewerkers gevraagd worden, terwijl die ook in de boardroom schaars zijn. Ik pleit ervoor dat leiders in de boardroom veel actiever en vroegtijdig een beroep doen op medezeggenschapsorganen, zoals een ondernemingsraad of een raad van medewerkers, bij het ontwikkelen van een gewenst palet nieuwe kennis en vaardigheden. Door medezeggenschap goed te organiseren, staat een bestuurder in verbinding met medewerkers uit allerlei onderdelen van het bedrijf.

Hoewel cruciaal voor het slagen van de strategie, valt het me vaak op dat in de discussie over boardroom dynamics medezeggenschap er vaak bekaaid afkomt. Hiermee wordt een belangrijke boot gemist, is mijn stellige overtuiging. Want juist bij bedrijven waar een orgaan voor medezeggenschap serieus genomen wordt in de boardroom, zien we dat de strategie van het bedrijf – en daarmee de toekomst – intensief besproken wordt met medewerkers die erbij betrokken willen worden. Niet achteraf, maar al voor in het proces, in informele driehoeken van commissarissen, executives en leden van de medezeggenschap. Er wordt geïnvesteerd in begrip en veerkracht, in aanpassen en leren van elkaars inzichten. Zo kan verantwoord groeien een gezamenlijk investeringsproces worden om als bedrijf een grotere maatschappelijke bijdrage te leveren. Commissarissen en medezeggenschap hebben elkaar nodig om in de gouden driehoek met het uitvoerend management de juiste beslissingen te nemen.

Annemieke Roobeek is hoogleraar strategie en transformatiemanagement op Nyenrode Business Universiteit, founder/ceo van MeetingMoreMinds en commissaris bij diverse ondernemingen.

Annemieke Roobeek

Tekst door: Annemieke Roobeek

 • > CEO en founder GrwNxt
 • > Voorzitter bestuur Social Finance NL
 • > Commissaris Howaldt & Co, Duitsland
 • > Co-owner en co-director XL Labs B.V.
 • > Voorzitter Advisory Board for Responsible Investments PGGM
 • > Lid Advisory Board CPI Governance
 • > Voorzitter INSID
 • > Directeur / Eigenaar MeetingMoreMinds
 • > Professor Strategy and Transformation Management Nyenrode Business Universiteit
 • > Directeur / Eigenaar Open Dialogue

Management Scope Rankings

Bekijk hier alle rankings die Management Scope jaarlijks samenstelt.

Artikelen van Annemieke Roobeek

scopist_posts/originals/Column-Roobeek04v.jpg

Europa moet nu opbouwen en vooruitkijken

Met doemdenken en bij de pakken neerzitten komen we niet uit de huidige crisis. De veerkracht die nodig is om er weer bovenop te komen na de shock van de coronapandemie, is gediend met doordacht beleid en strategie. Nu de dramatische  neergang van de economie zichtbaar en voelbaar is geworden, is het niet de vraag hoeveel meer krimp een land kan hebben, maar hoe we de economische motoren weer duurzaam laten draaien.

lees artikel
scopist_posts/originals/Column-Roobeek01v.jpg

Laten we kritieke infrastructuur koesteren

Onze diepgewortelde Nederlandse cultuur van samenwerken is gestoeld op de strijd tegen het water. In de loop der eeuwen ontstond zo een kritieke infrastructuur. Eerst ging het om dijken en vaarwegen, later werd die kritieke infrastructuur enorm uitgebreid met het wegennet, energiecentrales en elektriciteitsnetwerken, ziekenhuizen en datacenters. 

lees artikel
scopist_posts/originals/Column-Roobeek072019v.jpg

Anders kijken tegen pensioenen: inleg met een goed gevoel

Nederlanders staan bekend om hoe gul ze geven aan goede doelen. Geven geeft een goed gevoel. De inzamelingsacties door Mies Bouwman in de vorige eeuw tot de dj’s in het Glazen Huis zijn typisch Nederlands en hebben een grote gemene deler: wat je niet in je eentje kan, lukt met elkaar wel. Daarom doen veel mensen van allerlei afkomst eraan mee, want je weet dat je iets bereikt dat groter is dan jezelf. Daar wil je bij horen. Nederlandse burgers en bedrijven tasten in de buidel en doen doorgaans gul mee.

lees artikel
Management Scope

Geïntereseerd in Management Scope?

Maak kennis met het magazine via een proefabonnement: 3 edities voor €18,- of 6 edities voor €36,-

Vraag een proefabonnement aan

Meer opinie

scopist_posts/originals/Essay-ING06v.jpg

Kwetsbare productieketens robuuster maken is complex

De coronacrisis heeft de kwetsbaarheid van complexe internationale productieketens blootgelegd. Onmisbare onderdelen konden plots niet meer worden geleverd, waardoor de productie moest worden stilgelegd. Dit maant tot nadenken over aanpassingen, maar aan mogelijke oplossingen blijken haken en ogen te zitten.

lees artikel
scopist_posts/originals/top100cc06v.jpg

Analyse Top-100 Corporate Vrouwen 2020

Petri Hofsté is voor de vierde keer de invloedrijkste corporate vrouw van Nederland. Verder leest de Top-100 in deze coronatijd als een who’s who van ervaren crisismanagers.

lees artikel
scopist_posts/originals/top100cc06v.jpg

De Nederlandse topvrouw is crisisproof

Het merendeel van de vrouwelijke bestuurders en commissarissen beschikt over de nu zo noodzakelijke crisiservaring, zo blijkt uit de Top-100 Corporate Vrouwen 2020. Boards kunnen hun voordeel doen met de door de wol geverfde vrouwen.

lees artikel
facebook