Marc Calon

Marc Calon

Lid raad van advies bij Staatsbosbeheer


Personalia

Naam: Marc Calon

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op Contact

Huidige functies Marc Calon

 • 2020 - heden Lid raad van advies, Staatsbosbeheer
 • 2009 - heden Bestuurslid, MKB Nederland
 • 2004 - heden Bestuurslid, Stichting Forum voor Stedelijke Vernieuwing

Loopbaan Marc Calon

 • 2009 - 2016 Voorzitter, Aedes
 • 2012 - 2020 Commissaris, Enexis
 • 1999 - 2009 Lid Gedeputeerde Staten Groningen, Nederlandse Staat
 • 1995 - 1999 Vice-voorzitter , Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie
 • 1995 - 1999 Lid Provinciale Staten Groningen , PvdA
 • - 2020 Lid dagelijks bestuur, SER
 • 1993 - 1995 Vice-voorzitter , Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie
 • 1990 - 1993 Voorzitter, Groningse Maatschappij van Landbouw
 • 1987 - 1989 Docent , Jan Heidema Middelbare Landbouwschool Groningen

Opleiding Marc Calon

 • Landbouwkunde , Universiteit van Wageningen

Overige vermeldingen

Marc Calon is politicus en agrariër, en sinds 2009 voorzitter van de koepel van woningbouworganisaties Aedes.

(Huidige) nevenfuncties:
- Lid van de Ledenraad verzekeringsmaatschappij Achmea
- Lid van de Adviesraad van de Dienst Regelingen van het ministerie EL&I
- Commissaris bij WSW, Stichting waarborgfonds sociale woningbouw 
- Lid van Raad van Toezicht bij Woonservices Holding BV 
- Bestuurslid Amsterdam School of Real Estate 

Voorheen was Marc Calon toezichthouder van diverse organisaties, waaronder een lokale Rabobank.

Marc Calon

Interview met Marc Calon

Aedes-voorzitter Calon over woonakkoord Wonen 4.0

De schandalen binnen woningcorporaties zijn Marc Calon, voorzitter van branchevereniging Aedes, een doorn in het oog. Een gesprek over egoïstisch kortetermijndenken versus coöperatief werken en Wonen 4.0.

Gepubliceerd op 29-10-12

Lees artikel
facebook