Marc Calon

Commissaris bij Enexis

Marc Calon

Persoonlijk

Naam: Ir. Marc Calon

Geboortejaar: 1959

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functies Marc Calon

2012 - heden Commissaris, Enexis
- heden Bestuurslid, Cecodhas
2009 - heden Bestuurslid, MKB Nederland
2004 - heden Bestuurslid, Stichting Forum voor Stedelijke Vernieuwing

Loopbaan Marc Calon

2009 - 2016 Voorzitter, Aedes
1999 - 2009 Lid Gedeputeerde Staten Groningen, Nederlandse Staat
1995 - 1999 Vice-voorzitter , Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie
1995 - 1999 Lid Provinciale Staten Groningen , PvdA
1993 - 1995 Vice-voorzitter , Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie
1990 - 1993 Voorzitter, Groningse Maatschappij van Landbouw
1987 - 1989 Docent , Jan Heidema Middelbare Landbouwschool Groningen

Opleiding Marc Calon

Landbouwkunde , Universiteit van Wageningen

Overige vermeldingen


Marc Calon is politicus en agrariër, en sinds 2009 voorzitter van de koepel van woningbouworganisaties Aedes.

(Huidige) nevenfuncties:
- Lid van de Ledenraad verzekeringsmaatschappij Achmea
- Lid van de Adviesraad van de Dienst Regelingen van het ministerie EL&I
- Commissaris bij WSW, Stichting waarborgfonds sociale woningbouw 
- Lid van Raad van Toezicht bij Woonservices Holding BV 
- Bestuurslid Amsterdam School of Real Estate 

Voorheen was Marc Calon toezichthouder van diverse organisaties, waaronder een lokale Rabobank.