Marc Calon

Marc Calon

Lid raad van advies bij Staatsbosbeheer


Personalia

Naam: Marc Calon

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Marc Calon

 • 2020 - heden Lid raad van advies, Staatsbosbeheer
 • 2009 - heden Bestuurslid, MKB Nederland
 • 2004 - heden Bestuurslid, Stichting Forum voor Stedelijke Vernieuwing

Loopbaan Marc Calon

 • 2009 - 2016 Voorzitter, Aedes
 • 2012 - 2020 Commissaris, Enexis
 • 1999 - 2009 Lid Gedeputeerde Staten Groningen, Nederlandse Staat
 • 1995 - 1999 Vice-voorzitter , Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie
 • 1995 - 1999 Lid Provinciale Staten Groningen , PvdA
 • - 2020 Lid dagelijks bestuur, SER
 • 1993 - 1995 Vice-voorzitter , Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie
 • 1990 - 1993 Voorzitter, Groningse Maatschappij van Landbouw
 • 1987 - 1989 Docent , Jan Heidema Middelbare Landbouwschool Groningen

Opleiding Marc Calon

 • Landbouwkunde , Universiteit van Wageningen
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Overige vermeldingen

Marc Calon is politicus en agrariër, en sinds 2009 voorzitter van de koepel van woningbouworganisaties Aedes.

(Huidige) nevenfuncties:
- Lid van de Ledenraad verzekeringsmaatschappij Achmea
- Lid van de Adviesraad van de Dienst Regelingen van het ministerie EL&I
- Commissaris bij WSW, Stichting waarborgfonds sociale woningbouw 
- Lid van Raad van Toezicht bij Woonservices Holding BV 
- Bestuurslid Amsterdam School of Real Estate 

Voorheen was Marc Calon toezichthouder van diverse organisaties, waaronder een lokale Rabobank.

facebook