Bestuurslid

Bestuurslid


Betekenis Bestuurslid


Op managementscope.nl wordt de functie bestuurslid voornamelijk gebruikt voor bestuursfuncties van verenigingen, stichtingen, commissies e.d. De term bestuurslid roept wellicht verwarring op met een andere op deze site gebruikte term lid raad van bestuur. Deze laatste functie hebben wij gekoppeld aan de raad van bestuur van een onderneming (b.v. en n.v.). Onderstaand treft u de bestuurders aan die onderdeel uitmaken van de raad van bestuur en of raad van commissarissen van een aan de Amsterdamse beurs genoteerde onderneming (AEX, Midcap en Smallcap) en of de overige grote niet beursgenoteerde bedrijven. Indien deze bestuurders bestuurslid zijn bij een vereniging, stichting of commissie, dan worden zij op deze pagina vermeld.

facebook