Boele Staal

Boele Staal

Bestuurslid bij VNO-NCW


Personalia

Naam: Mr. Boele Staal MBA MSc

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Boele Staal

 • - heden Bestuurslid, VNO-NCW

Loopbaan Boele Staal

 • - 2020 Lid Bestuur, VNO-NCW
 • - 2021 Voorzitter Raad van Toezicht, Rijndam Revalidatie
 • - 2022 Comité van aanbeveling, Nintes
 • - 2021 Commissaris (voorzitter), Vitens
 • 2007 - 2013 Voorzitter, Nederlandse Vereniging van Banken
 • 2012 - 2019 Voorzitter Raad van Toezicht, St. Antonius Ziekenhuis
 • 2010 - 2011 Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, Nederlandse Staat
 • 1996 - 1998 Partner en lid directie BCG-interim management, Boer & Croon
 • 1991 - 1998 Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, Nederlandse Staat
 • 1989 - 1996 Algemeen directeur ,
 • 1987 - 1989 Commercieel directeur uitzendorganisatie, ASB (Vendex)
 • 1982 - 1987 Commissaris, Politie Almere
 • 1978 - 1982 Plaatsvervangend korpschef, Lelystad-Almere
 • 1975 - 1978 Hoofdinspecteur politie, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • 1970 - 1975 Inspecteur, Politie Haarlem
 • Commissaris (voorzitter), ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V.
 • Commissaris (voorzitter), Twynstra Gudde
 • Bestuurslid, SER
 • Lid Bankraad, De Nederlandsche Bank

Opleiding Boele Staal

 • 1972 - 1975 Nederlands recht, Universiteit van Utrecht, staats- en administratiefrecht (doctoraal),
 • 1972 - 1972 Nederlands recht, Universiteit van Groningen, staatsrecht en bestuurskunde (kandidaats)
 • 1970 - 1970 Palsma Natuurkunde, politie-opleiding (officiersexamen) Nederlandse Politie Academie
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Overige vermeldingen

(voormalige) nevenfuncties:
• Commissaris De Boer Structures Holding
• lid Raad van Commissarissen (werknemerscommissaris) "The Nielsen Company" (voorheen VNU)
• lid Nationaal Comité 4 en 5 mei
• voorzitter Comité Nederlandse Veteranendag
• lid bestuur Stichting "Liszt Concours"
• lid dagelijks bestuur VNO-NCW (als voorzitter van de NVB)
• lid Raad voor Microfinanciering in Nederland (als voorzitter van de NVB)
• lid Bankraad De Nederlandsche Bank (als voorzitter van de NVB)
• lid Raad van Toezicht TROS
• lid Raad van Commissarissen Cyclomedia
• Bestuurslid Politie-studiecentrum (1980 - 1992)
• lid Raad van Commissarissen F.C. Utrecht, (2008-2013)
• rechter-plaatsvervanger Arrondissementsrechtbank
• Commissaris van Kooijman Effektenkantoor (1984 - 1990)
• lid Ambtenarengerecht (1986 - 1994)
• Oprichter en lid Adviesraad Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (1986 - 2009)
• adviseur automatiseringsconcern Fraser Williams (1987 - 1991)
• Commissaris Interseco (1990 - 1996)
• lid Raad van Commissarissen Suez LGF (1991 - 1996)
• Bestuurslid Stichting Radio Nederland Wereldomroep (1992 - juli 1994)
• Algemeen bestuurslid NOS (Nederlandse Omroep Stichting) (1995 - 2006)
• lid Raad van Commissarissen Keyser Effekten (1996 - 2007)
• lid Raad van Commissarissen Frank Data (1996 - 1998)
• lid Raad van Commissarissen schoonmaakbedrijf CSU (1998 - 2001)
• voorzitter Commissie-Cohen (markt en overheid) (1998 - 2000)
• voorzitter Branceorganisatie Arbodiensten (1998 - 2006)
• lid Raad van Commissarissen Nestlé Nederland (1998 - 2006)
• voorzitter Stichting FACE (bosbouwprojecten vanwege CO2-uitstoot) (1999 - 2009)
• voorzitter Stichting Beheer Kasteel Huis Doorn
• Bestuurslid Stichting Kasteel Loenersloot
• lid Raad van Commissarissen Vereniging Hendrik de Keyser
• Bestuurslid Stichting Nationaal Restauratiefonds
• lid bestuur Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs (1999 - 2006)
• voorzitter ANWB (februari 2003 - januari 2011)
• voorzitter Raad van Commissarissen Holland Casino's (2005 - januari 2011)
• bemiddelaar cao-conflict ATOS, 2008
• lid Raad van Commissarissen De Boer Structures Holding (juli 2006 - 2010)
• voorzitter Familie-Stichting Maison van den Boer (2009 - 2010)

partijpolitieke functies:

- vicefractievoorzitter D66 Eerste Kamer der Staten-Generaal (juni 1995 - 1 januari 1998)
- voorzitter kandidaatstellingscommissie D66 Europese Verkiezingen 1999
- voorzitter kandidaatstellingscommissie D66 Eerste Kamererkiezingen 1999

Boele Staal was de opvolger van Piet Moerland als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Staal werd in mei 2013 opgevolgd door Chris Buijink.

Trivia

Boele Staal is geboren te Apeldoorn. Hij is woonachtig in Maarssen samen met zijn vrouw en twee dochters.

De vader van Boele Staal was net als hij ook hoofdinspecteur bij de politie.

facebook