Stan Dessens

Voorzitter bij TaskForce CCS

Stan Dessens

Persoonlijk

Naam: Mr. drs. Stan Dessens

Geboortejaar: 1947

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functies Stan Dessens

- heden Voorzitter, TaskForce CCS
2006 - heden Commissaris (voorzitter), GasTerra
- heden Bestuurslid, stichting Meld Misdaad Anoniem
- heden Voorzitter, Stuurgroep fietsdiefstal
- heden Voorzitter, Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc)
- heden Voorzitter, EB van CATO (CO2 Afvang Transport en Opslag)
- heden Lid Raad van Toezicht, Nationaal Lucht en Ruimtevaartlaboratorium (NLR)
- heden Bestuurslid, Stichting Beveiligd Wonen
- heden Eigenaar, Innovatiestichting IDL Sensor Solutions

Loopbaan Stan Dessens

Voorzitter, TaskForce CCS
2006 - Commissaris (voorzitter), GasTerra
2005 - Bestuursvoorzitter, Innovatiestichting IDL Sensor Solutions
1999 - 2005 Directeur-generaal Rechtshandhaving, Ministerie van Justitie
1988 - 1999 Directeur-generaal Energie, Ministerie van Economische Zaken
1974 - 1988 Werkzaam bij directoraat-generaal voor Industrie & Energie, Ministerie van Economische Zaken

Opleiding Stan Dessens

Natuurkunde, Universiteit van Leiden
Rechten, Universiteit van Leiden

Overige vermeldingen


Stan Dessens is sinds 2005 actief als zelfstandige bij Innovatiestichting IDL Sensor Solutions.

Dessens is altijd nauw betrokken geweest bij de liberalisering van de energiemarkt en heeft zich gedurende zijn loopbaan ingezet voor de bevordering van energiebesparing en duurzame energie.

Zo is hij voorzitter van het Taskforce Carbon Capture and Storage (CCS), dat werkt aan de realisatie van grootschalige CO2 –afvang, - transport, en –opslag in Nederland.

Taskforce CCS maakt deel uit van SenterNovem, een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken. Het streeft de klimaatdoelen na die zijn geformuleerd door het kabinet.

Tevens is Stan Dessens voorzitter van de Raad van Commissarissen van gasleverancier Gasterra, een afsplitsing van de Nederlandse GasUnie.

Natuurkundige en jurist Dessens werkte voorheen bij het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Justitie (o.a verantwoordelijk voor Veiligheidsbeleid en terrorismebestrijding).

Als directeur-generaal Rechtshandhaving heeft Dessens een grote rol gespeeld bij het opzetten van de tiplijn Meld Misdaad Anoniem en Heb ’t Lef.

Tevens is Dessens toezichthouder geweest van Unltra Centrifuge Nederland, NAM en de Samenwerkende Elektriciteitsproducenten.

Medebestuurders Stan Dessens

  • GasTerra
  • Raad van Bestuur
  • Commissarissen
Stan Dessens Commissaris (voorzitter)
Marjan van Loon Commissaris
Filip Schittecatte Commissaris
Theo Langejan Commissaris
Ruud de Jongh Commissaris
Jan Willem van Hoogstraten Commissaris