Stan Dessens

Stan Dessens

Eigenaar bij Innovatiestichting IDL Sensor Solutions


Personalia

Naam: Stan Dessens

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Stan Dessens

 • - heden Eigenaar, Innovatiestichting IDL Sensor Solutions
 • - heden Bestuurslid, Stichting Beveiligd Wonen
 • - heden Lid raad van toezicht, Nationaal Lucht en Ruimtevaartlaboratorium (NLR)
 • - heden Voorzitter, EB van CATO (CO2 Afvang Transport en Opslag)
 • - heden Voorzitter, Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc)
 • - heden Bestuurslid, stichting Meld Misdaad Anoniem
 • - heden Voorzitter, Stuurgroep fietsdiefstal
 • - heden Voorzitter, TaskForce CCS

Loopbaan Stan Dessens

 • 2006 - 2017 Commissaris (voorzitter), GasTerra
 • 2005 - Bestuursvoorzitter, Innovatiestichting IDL Sensor Solutions
 • 1999 - 2005 Directeur-generaal Rechtshandhaving, Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • 1988 - 1999 Directeur-generaal Energie, Ministerie van Economische Zaken
 • 1974 - 1988 Werkzaam bij directoraat-generaal voor Industrie & Energie, Ministerie van Economische Zaken

Opleiding Stan Dessens

 • Natuurkunde, Universiteit van Leiden
 • Rechten, Universiteit van Leiden
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Overige vermeldingen

Stan Dessens is sinds 2005 actief als zelfstandige bij Innovatiestichting IDL Sensor Solutions.

Dessens is altijd nauw betrokken geweest bij de liberalisering van de energiemarkt en heeft zich gedurende zijn loopbaan ingezet voor de bevordering van energiebesparing en duurzame energie.

Zo is hij voorzitter van het Taskforce Carbon Capture and Storage (CCS), dat werkt aan de realisatie van grootschalige CO2 –afvang, - transport, en –opslag in Nederland.

Taskforce CCS maakt deel uit van SenterNovem, een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken. Het streeft de klimaatdoelen na die zijn geformuleerd door het kabinet.

Tevens is Stan Dessens voorzitter van de Raad van Commissarissen van gasleverancier Gasterra, een afsplitsing van de Nederlandse GasUnie.

Natuurkundige en jurist Dessens werkte voorheen bij het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Justitie (o.a verantwoordelijk voor Veiligheidsbeleid en terrorismebestrijding).

Als directeur-generaal Rechtshandhaving heeft Dessens een grote rol gespeeld bij het opzetten van de tiplijn Meld Misdaad Anoniem en Heb ’t Lef.

Tevens is Dessens toezichthouder geweest van Unltra Centrifuge Nederland, NAM en de Samenwerkende Elektriciteitsproducenten.

facebook