Toon van Hoof

Toon van Hoof

Bestuurslid bij ZLTO


Personalia

Naam: Toon van Hoof

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Toon van Hoof

  • - heden Bestuurslid, ZLTO
  • - heden Bestuurslid, Productschap Zuivel
  • - heden Voorzitter, Vakgroep Rundveehouderij
  • - heden Lid, Raad voor Dieraangelegenheden

Loopbaan Toon van Hoof

  • 2003 - 2018 Commissaris, VION N.V.
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Overige vermeldingen

Toon van Hoof is vakgroepvoorzitter Rundveehouderij en Diergezondheid van ZLTO (voorheen De Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB)).

Werkorganisatie ZLTO ondersteund ondernemers in de groene ruimte in de regio Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland.

Zo kunnen bijvoorbeeld melkveehouders met de hulp van ZLTO de duurzaamheid van hun veestapel verder verbeteren.

CDA’er Van Hoof is naast zijn hoofdfunctie ook commissaris van VION Food Group, dat voorheen opereerde onder de naam Bestmeat. Hij werd in 2011 herbenoemd voor een periode van vier jaar.

Vleesverwerker VION is in handen van Noord-Brabantse boeren verenigd in de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie.

Trivia

Toon van Hoof is woonachtig in Heusden.

facebook