Hans Jagers

Hans Jagers

Emeritus hoogleraar bij Universiteit van Amsterdam (UvA)


Personalia

Naam: Hans Jagers MSc

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Hans Jagers

 • 2005 - heden Emeritus hoogleraar, Universiteit van Amsterdam (UvA)
 • 2006 - heden Bestuurslid, Economische Raad van de Stichting Erfgoed
 • 2007 - heden Voorzitter, WMO-raad Oisterwijk

Loopbaan Hans Jagers

 • 2002 - 2014 Commissaris, Ctac
 • 2005 - Emeritus hoogleraar, Universiteit van Amsterdam
 • 2003 - 2005 Hoogleraar aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie, Universiteit van Amsterdam
 • 1998 - 2003 Deeltijdhoogleraar, Universiteit van Amsterdam
 • 1992 - 2000 Hoogleraar Militaire bedrijfskunde, Koninklijke Militaire Academie (KMA)
 • 1987 - 1991 Parttime universitair docent Bedrijfsorganisatie en arbeidsverhoudingen, Universiteit van Amsterdam
 • 1980 - 1987 Werkzaam, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Opleiding Hans Jagers

 • 1981 - 1985 Economische wetenschappen, Universiteit van Amsterdam
 • 1979 Sociale wetenschappen, Universiteit van Leiden
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Overige vermeldingen

Hans Jägers is Emeritus hoogleraar UvA aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.

Daarvoor was Jägers als deeltijdhoogleraar aan de UvA verbonden op de leerstoel Ontwerpen van informatie-intensieve organisaties.

Jägers vindt het ontwerpen van het organiseren van menselijke arbeid zeer fascinerend. Met name de invloed van informatietechnologie en de betekenis van communicatie binnen een organisatie drijft hem als docent.

Eerder was Hans Jägers hoogleraar Militaire bedrijfskunde aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda.

Van 1992 tot 1998 was Jägers ook decaan van de Faculteit Militaire Bedrijfskunde en later deeltijd KMA decaan van de Faculteit der Militaire Wetenschappen.

Sinds mei 2002 neemt Hans Jägers zitting in de Raad van Commissarissen van ICT-bedrijf Ctac. ook is hij voorzitter van WMO-raad, die de gemeente Oisterwijk advies geeft over alles wat met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) te maken heeft.

facebook