Hans Alders

Hans Alders

Coördinator bij Nationaal Coordinator Groningen


Personalia

Naam: Hans Alders

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op Contact

Huidige functies Hans Alders

 • 2015 - heden Coördinator , Nationaal Coordinator Groningen
 • 2014 - heden Commissaris (voorzitter), ProRail
 • - heden Voorzitter, Pensioenfonds Zorg en Welzijn
 • 2009 - heden Voorzitter raad van toezicht, UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen)
 • - heden lid dagelijks bestuur, VNO-NCW

Loopbaan Hans Alders

 • 1996 - 2007 Commissaris, Gemeente Groningen
 • 1994 - 1996 Directeur, Europese vestiging van UNEP (United Nations Environment Program)
 • 1989 - 1994 Minister, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 • 1982 - 1989 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • 1978 - 1983 lid Provinciale Staten , Gemeente Gelderland

Opleiding Hans Alders

 • detailhandelschool

Overige vermeldingen

Alders bracht in 1991 samen met staatssecretaris Heerma een herziening van de Woningwet tot stand, waardoor bouwvoorschriften werden vereenvoudigd en gedecentraliseerd.
In 1992 bracht Alders samen met minister Kok en staatssecretaris Van Amelsvoort de Wet verbruiksbelastingen van brandstof, geheven naar een milieugrondslag, tot stand.

Als bewindspersoon (beleidsmatig) bracht Alders  in 1990 samen met staatssecretaris Heerma de Vierde nota inzake de Ruimtelijke Ordening extra (Vinex) uit.

Medebestuurders Hans Alders

 • ProRail
 • Raad van bestuur
 • Executive committee
 • Commissarissen
John Voppen CEO & Voorzitter Ex.Co
Hans van Leeuwen CFO & lid Ex.Co
Ans Rietstra COO (Chief operational officer)
Ines Plasmans-Levert Directeur communicatie & Externe Betrekkingen
Paul Carstens Directeur Procurement
Dimitri Kruik Directeur Capaciteitsmanagement
Dorothea Godijn Bestuurssecreatris
Raymond van Hattem HR Directeur
Henk Bothof Directeur ICT
Wouter van Dijk Directeur Asset Management
Karel van Gils Kwartiermaker
Hans Alders Commissaris (voorzitter)
Jeanine Helthuis Commissaris (vice-voorzitter)
Tjahny Bercx Commissaris
Kees Romme Lid Raad van Commissarissen
Lineke Sneller Commissaris
Ruud Sondag Commissaris
Meer over ProRail

Laatste nieuws over Hans Alders


Hans Alders president-commissaris bij ProRail

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ProRail, is Hans Alders per 1 juli 2014 benoemd tot President-Commissaris van ProRail.

Gepubliceerd op 30-06-14

Lees artikel
facebook