Hans Alders

Co÷rdinator bij Nationaal Coordinator Groningen

Hans Alders

Persoonlijk

Naam: Hans Alders

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functies Hans Alders

2015 - heden Co÷rdinator , Nationaal Coordinator Groningen
2014 - heden Commissaris (voorzitter), ProRail
- heden Voorzitter, Pensioenfonds Zorg en Welzijn
2009 - heden Voorzitter Raad van Toezicht, UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen)
- heden lid dagelijks bestuur, VNO-NCW

Loopbaan Hans Alders

1996 - 2007 Commissaris, Gemeente Groningen
1994 - 1996 Directeur, Europese vestiging van UNEP (United Nations Environment Program)
1989 - 1994 Minister, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
1982 - 1989 Tweede Kamer der Staten-Generaal
1978 - 1983 lid Provinciale Staten , Gemeente Gelderland

Opleiding Hans Alders

detailhandelschool

Overige vermeldingen


Alders bracht in 1991 samen met staatssecretaris Heerma een herziening van de Woningwet tot stand, waardoor bouwvoorschriften werden vereenvoudigd en gedecentraliseerd.
In 1992 bracht Alders samen met minister Kok en staatssecretaris Van Amelsvoort de Wet verbruiksbelastingen van brandstof, geheven naar een milieugrondslag, tot stand.

Als bewindspersoon (beleidsmatig) bracht Alders  in 1990 samen met staatssecretaris Heerma de Vierde nota inzake de Ruimtelijke Ordening extra (Vinex) uit.