ProRail B.V.

Hier vindt u informatie over ProRail B.V. en zijn functionarissen.

  • Hoofdkantoor ProRail: Moreelsepark 3, 3511 EP Utrecht
  • Gemiddeld reizen er elke dag 1.200.000 mensen met de trein.
  • ProRail beheert 7.000 kilometer spoor

Over ProRail

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van ons land; van aanleg tot onderhoud en beheer en veiligheid. ProRail heeft ruim 4.000 medewerkers in dienst en is verantwoordelijk voor de veiligheid van 1.200.000 reizigers en 100.000 ton goederen per dag, met 6.550 treinen over ruim 7.000 kilometer spoor. Het spoor is voorzien van 2.736 overwegen (waarvan 1673 beveiligd), 7.342 wissels, 11.523 seinen, 60 beweegbare bruggen en 13 tunnels.

In Nederland werd de eerste spoorlijn in 1839 geopend. Tot begin jaren negentig was zowel het beheer en de exploitatie van het spoor in handen van NS. In 1995 splitste NS zich. Zelf hielden ze de exploitatie en het vervoer. De voormalige NS-afdeling Railinfrabeheer gingen zich focussen op aanleg, onderhoud en beheer van de spoorlijnen.  Sinds januari 2003 gingen de dochterbedrijven Railinfratrust samenwerken onder de handelsnaam ProRail. Twee jaar later fuseerden de drie dochterbedrijven (Railinfrabeheer, Railned en Railverkeersleiding) tot ProRail B.V.

Samen met vervoerders en overheden werkt ProRail aan het beter benutten van het spoornetwerk en aan manieren om ruimte op het spoor te creëren, zodat er meer treinen kunnen rijden. ProRail streeft ernaar om tot 2020 jaarlijks 5 procent meer mensen te vervoeren, met elke tien minuten een reizigerstrein op de belangrijke lijnen. 


Organisatiestructuur ProRail

De juridische structuur van staatsdeelneming ProRail is een niet-beursgenoteerde structuurvennootschap. De overheid heeft besloten op de corporate governance ook voor staatsdeelnemingen toe te passen omdat de code een positieve bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van het bestuur. Het bestuur van ProRail bestaat daarom behalve een Raad van Bestuur ook uit een Executive Committee en een Raad van Commissarissen.

De samenwerking tussen ProRail, de vervoerders en overheden staat in de Spoorwegwet bekend als de institutionele driehoek. Het ministerie van infrastructuur en milieu treedt hierin op als concessieverlener: het ministerie verleent een beheerconcessie aan ProRail en een vervoersconcessie aan vervoerders. De vervoerder betalen een gebruiksvergoeding aan ProRail, dat in ruil daarvoor een veilig en betrouwbaar spoorwegnet biedt.

Over ProRail

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van ons land; van aanleg tot onderhoud en beheer en veiligheid. ProRail heeft ruim 4.000 medewerkers in dienst en is verantwoordelijk voor de veiligheid van 1.200.000 reizigers en 100.000 ton goederen per dag, met 6.550 treinen over ruim 7.000 kilometer spoor. Het spoor is voorzien van 2.736 overwegen (waarvan 1673 beveiligd), 7.342 wissels, 11.523 seinen, 60 beweegbare bruggen en 13 tunnels.

In Nederland werd de eerste spoorlijn in 1839 geopend. Tot begin jaren negentig was zowel het beheer en de exploitatie van het spoor in handen van NS. In 1995 splitste NS zich. Zelf hielden ze de exploitatie en het vervoer. De voormalige NS-afdeling Railinfrabeheer gingen zich focussen op aanleg, onderhoud en beheer van de spoorlijnen.  Sinds januari 2003 gingen de dochterbedrijven Railinfratrust samenwerken onder de handelsnaam ProRail. Twee jaar later fuseerden de drie dochterbedrijven (Railinfrabeheer, Railned en Railverkeersleiding) tot ProRail B.V.

Samen met vervoerders en overheden werkt ProRail aan het beter benutten van het spoornetwerk en aan manieren om ruimte op het spoor te creëren, zodat er meer treinen kunnen rijden. ProRail streeft ernaar om tot 2020 jaarlijks 5 procent meer mensen te vervoeren, met elke tien minuten een reizigerstrein op de belangrijke lijnen. 


Organisatiestructuur ProRail

De juridische structuur van staatsdeelneming ProRail is een niet-beursgenoteerde structuurvennootschap. De overheid heeft besloten op de corporate governance ook voor staatsdeelnemingen toe te passen omdat de code een positieve bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van het bestuur. Het bestuur van ProRail bestaat daarom behalve een Raad van Bestuur ook uit een Executive Committee en een Raad van Commissarissen.

De samenwerking tussen ProRail, de vervoerders en overheden staat in de Spoorwegwet bekend als de institutionele driehoek. Het ministerie van infrastructuur en milieu treedt hierin op als concessieverlener: het ministerie verleent een beheerconcessie aan ProRail en een vervoersconcessie aan vervoerders. De vervoerder betalen een gebruiksvergoeding aan ProRail, dat in ruil daarvoor een veilig en betrouwbaar spoorwegnet biedt.

Bestuurders ProRail in het nieuws

facebook