Hans Alders president-commissaris bij ProRail

Hans Alders president-commissaris bij ProRail

30-06-2014 In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ProRail, is Hans Alders per 1 juli 2014 benoemd tot President-Commissaris van ProRail.

Hans Alders volgt Michiel Boersma op die sinds 1 februari 2010 president-commissaris was van Prorail. Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) laat in het persbericht weten de grote bestuurlijke ervaring en het publieke profiel van Alders van grote waarde te vinden voor spoorbeheerder ProRail.

Oud-Minister VROM
Hans Alders heeft verschillende bestuurlijke functies vervuld. Zo was hij minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (1989-1994) en Commissaris van de Koningin (1996-2007) in de provincie Groningen. Nu is hij onder meer voorzitter van Energie-Nederland en voorzitter van het pensioenfonds voor zorg en welzijn (PFZW).

Kabinet stuurt ProRail strenger aan
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is aandeelhouder van ProRail. In de Lange Termijn Spooragenda heeft staatssecretaris Mansveld laten weten dat ProRail zich meer moet gaan richten op de publieke belangen: 'Het kabinet zal ProRail steviger aansturen op deze maatschappelijke verantwoordelijkheid.'

Aanbeveling van het ministerie
Mansveld vult haar zeggenschap bij het benoemen van bestuurders en commissarissen van ProRail actiever in dan voorheen. De benoeming van Hans Alders is daarvan een voorbeeld. De benoeming van Alders heeft plaatsgevonden op voordracht van de Raad van Commissarissen en op aanbeveling van het ministerie.

Vertrek Gout-van Sinderen
Vanwege deze structuurwijziging bij ProRail heeft Marion Gout-van Sinderen besloten haar functie als CEO van ProRail per 1 juli 2014 neer te leggen.

Vertrek Boersma en Zuiderwijk
Naast Michiel Boersma treedt Claudia Zuiderwijk-Jacobs ook terug als commissaris. Haar opvolger moet nog worden benoemd. Daarnaast wordt nog een geschikte kandidaat gezocht voor de nieuwe functie van goederencommissaris.

Lees verder
> Interview met Marion Gout-van Sinderen

Blijf op de hoogte van wisselingen en trends in de boardroom.

Ontvang elke dinsdag en donderdag onze nieuwsbrief.

Nee bedankt
facebook