Marion Gout-van Sinderen

Algemeen directeur bij Medisch Specialisten Noord West

Marion Gout-van Sinderen

Persoonlijk

Naam: Drs. Marion Gout-van Sinderen

Geboortejaar: 1954

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functies Marion Gout-van Sinderen

2015 - heden Algemeen directeur, Medisch Specialisten Noord West
2009 - heden Commissaris, Ymere
2008 - heden Lid Raad van Toezicht, Haagse Hogeschool
2012 - heden Voorzitter, Intercoach, Ministerie van Binnenlandse Zaken
2014 - heden Bestuurslid, Stichting Cultuurpodium de Boerderij Zoetermeer

Loopbaan Marion Gout-van Sinderen

2011 - 2014 CEO, ProRail
2006 - 2011 Commandant, Commando DienstenCentra (CDC), Ministerie van Defensie
2003 - 2006 Plaatsvervangend secretaris-generaal, Ministerie van Defensie
1999 - 2003 Waarnemend directeur Centrale Afdelingen w.o. Financiën, Provincie Zuid-Holland
1991 - 1999 Voorzitter van de Strategische Beleidsgroep, Ministerie van Verkeer en Waterstaat
1980 - 1991 Beleidsmedewerker en Afdelingshoofd, Ministerie van Economische Zaken

Opleiding Marion Gout-van Sinderen

2014 - 2015 Pensioenopleiding, Geschiktheidsniveau A en B
1985 - 1986 Cycle Spécial Etranger, Ecole Nationale d'Administration, Parijs
1972 - 1979 Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam, Doctoraal

Overige vermeldingen


Gout-van Sinderenheeft per 1 juli 2014 haar functie als CEO bij ProRail neergelegd. Dit vanwege een structuurwijziging bij ProRail. Kort na haar aanstelling is Marion Gout onder politieke druk gekomen. Aanleiding daarvoor zijn uitspraken van Gout-Van Sinderen dat haar medewerkers voor de reizigers komen en dat zij geen ijzer met handen kan breken.

Bij het ministerie van Defensie was Marion Gout-van Sinderen voorzitter van de Programmaraad Bestuursvernieuwing, waar zij betrokken was bij de grote reorganisatie van het ministerie. Ook was ze voorzitter van het Audit Comité. Marion Gout-van Sinderen heeft diverse beleidsfuncties bekleed op het gebied van economische relaties met ontwikkelingslanden en nam deel aan internationaal overleg in EU-, OESO- en VN-verband. Marion Gout is tevens lid van het Opdrachtgevens Bestuur van Intercoach, een advies- en opleidingsinstituut voor leidinggevende ambtenaren, onderdeel van de Rijksoverheid.

Medisch Specialisten Noord West
- voorzitter dagelijks bestuur
- voorzitter algemeen bestuur
- voorzitter vergadering van maten

Haagse Hogeschool
- voorzitter auditcommissie

Ymere
- lid auditcommissie
- lid commissie vastgoed

Trivia


Gout van Sinderen heeft een Cycle Spécial Étranger gevolgd aan de École Nationale d'Administration (ENA) te Parijs.