Marion Gout - van Sinderen

Marion Gout - van Sinderen

Voorzitter raad van toezicht bij Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM


Personalia

Naam: Drs. Marion Gout - van Sinderen b.c.

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Marion Gout - van Sinderen

 • 2019 - heden Voorzitter raad van toezicht, Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM
 • 2018 - heden Raadslid D66, Gemeente Wassenaar
 • 2017 - heden Voorzitter raad van toezicht, KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde)
 • 2015 - heden Bestuursvoorzitter en algemeen directeur, Medisch Specialisten Noord West
 • 2014 - heden Docent, Nationaal Register
 • 2014 - heden Bestuurslid, Stichting Cultuurpodium de Boerderij Zoetermeer
 • 2012 - heden Voorzitter Raad van Advies, Intercoach, Ministerie van Binnenlandse Zaken

Loopbaan Marion Gout - van Sinderen

 • 2019 - 2019 Lid, fractie D66, Eerste Kamer der Staten Generaal
 • 2009 - 2018 Commissaris, Ymere
 • 2008 - 2017 Lid raad van toezicht, Haagse Hogeschool
 • 2011 - 2014 CEO, ProRail
 • 2006 - 2011 Commandant, Commando DienstenCentra (CDC), Ministerie van Defensie
 • 2003 - 2006 Plaatsvervangend secretaris-generaal, Ministerie van Defensie
 • 1999 - 2003 Waarnemend directeur Centrale Afdelingen w.o. Financi├źn, Provincie Zuid-Holland
 • 1991 - 1999 Voorzitter van de Strategische Beleidsgroep, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • 1980 - 1991 Beleidsmedewerker en Afdelingshoofd, Ministerie van Economische Zaken

Opleiding Marion Gout - van Sinderen

 • 2014 - 2015 Pensioenopleiding, Geschiktheidsniveau A en B
 • 1985 - 1986 Cycle Sp├ęcial Etranger, Ecole Nationale d'Administration, Parijs
 • 1972 - 1979 Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam, Doctoraal
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Rankings

Overige vermeldingen

KNMT
- lid remuneratie commissie

Medisch Specialisten Noord West
- voorzitter dagelijks bestuur
- voorzitter algemeen bestuur
- voorzitter vergadering van maten
- lid investeringscommissie
- lid governancecommissie


Gout-van Sinderenheeft per 1 juli 2014 haar functie als CEO bij ProRail neergelegd. Dit vanwege een structuurwijziging bij ProRail. Kort na haar aanstelling is Marion Gout onder politieke druk gekomen. Aanleiding daarvoor zijn uitspraken van Gout-Van Sinderen dat haar medewerkers voor de reizigers komen en dat zij geen ijzer met handen kan breken.

Bij het ministerie van Defensie was Marion Gout-van Sinderen voorzitter van de Programmaraad Bestuursvernieuwing, waar zij betrokken was bij de grote reorganisatie van het ministerie. Ook was ze voorzitter van het Audit Comité. Marion Gout-van Sinderen heeft diverse beleidsfuncties bekleed op het gebied van economische relaties met ontwikkelingslanden en nam deel aan internationaal overleg in EU-, OESO- en VN-verband. Marion Gout is tevens lid van het Opdrachtgevens Bestuur van Intercoach, een advies- en opleidingsinstituut voor leidinggevende ambtenaren, onderdeel van de Rijksoverheid.

Trivia

Gout van Sinderen heeft een Cycle Spécial Étranger gevolgd aan de École Nationale d'Administration (ENA) te Parijs.

facebook