Barbara Baarsma

Barbara Baarsma

Directievoorzitter bij Rabobank Amsterdam (Rabobank)


Personalia

Naam: Barbara Baarsma

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op Contact

Huidige functies Barbara Baarsma

 • 2019 - heden Directievoorzitter, Rabobank Amsterdam (Rabobank)
 • 2019 - heden Lid bestuur, Steun VUmc Alzheimercentrum
 • 2019 - heden Lid Raad van Toezicht, Amsterdam Economic Board
 • 2014 - heden Lid, Monitoring Commissie Corporate Governance Code
 • 2012 - heden Kroonlid, SER
 • 2014 - heden Hoogleraar marktwerking- en mededingingseconomie, Universiteit van Amsterdam
 • 2016 - heden Lid Raad van Advies, SEO Economisch Onderzoek

Loopbaan Barbara Baarsma

 • 2016 - 2019 Directeur Kennisontwikkeling, Rabobank
 • 2015 - 2016 Lid van de Raad van Advies Responsible Investment, PGGM
 • 2015 - 2015 Lid raad van advies, Masteropleiding Policy Economics, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • 2013 - 2016 Bestuurslid, Stichting Preferente Aandelen Kas Bank
 • 2012 - 2016 Lid raad van advies, Peak Invest
 • 2011 - 2016 Commissaris, lid audit committee, Stichting Espria
 • 2008 - 2016 Algemeen directeur, SEO Economisch Onderzoek
 • 2008 - 2016 Commissaris (vice-voorzitter), lid audit committee, Loyalis
 • 2015 - 2016 Commissaris, Aon Nederland
 • 2010 - 2015 Lid raad van toezicht, St. Elisabeth Ziekenhuis
 • 2012 - 2013 Lid, Commissie Structuur Nederlandse banken (Ministerie van Financiën)
 • 2011 - 2014 Commissaris, Woonzorg Nederland
 • 2010 - 2014 Lid audit committee, FNV Bondgenoten
 • 2009 - 2014 Bijzonder hoogleraar marktwerkings- en mededingingseconomie, Universiteit van Amsterdam
 • 2013 - 2014 Lid, Commissie Dienstverlening aan huis (ministerie van SZW)
 • 2010 - 2013 Lid raad van toezicht, BNN Jongerenomroep
 • 2012 - 2012 Voorzitter, Commissie Macrobeheersinstrument in de medisch specialistische zorg (VWS)
 • 2006 - 2008 Adjunct directeur, SEO Economisch Onderzoek
 • 2002 - 2007 Hoofd van het cluster Mededinging en Regulering, SEO Economisch Onderzoek
 • 2000 - 2002 Senior onderzoeker, cluster Mededinging en Regulering, SEO Economisch Onderzoek
 • 1994 - 1999 Assistent in opleiding, Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie aan de UvA

Opleiding Barbara Baarsma

 • 1994 - 1999 PhD., Tinbergen Instituut
 • 1989 - 1993 Economie, Universiteit van Amsterdam, cum laude

Overige vermeldingen

Overige nevenfuncties:

2019-heden Lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap|
2018-heden Voorzitter jury of the Amsterdam Science and Innovation Award
2017-heden Wetenschappelijke Adviesraad van het Wim Drees Fonds
2017-heden Lid van comité van aanbeveling van het Museum of Food (MOOF)
2015-heden Lid Raad van Advies DNB Academie
2014-heden Lid van het comité van aanbeveling van de Stichting ‘Vier het leven’
2014-heden Lid van de Jury Nationaal Icoon
2019 Lid van de Taskforce Verdienmodellen Kringlooplandbouw (Ministerie van LNV)
2019 Lid van de ExpertCommissie Speelveldtoets / CO2 beprijzingsindustrie (Ministerie van EZK)
2018 Lid verkiezingsprogramma Europese Verkiezingen D'66
2016-2017 Lid van het Bestuur van de Stichting Leerstoel Financiële dienstverlening (UvA)
2012-2013 Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting G500
2011-2015 Lid wetenschappelijke adviesraad van het Instituut voor Informatierecht (UvA)
2010-2016 Lid van het Academisch Genootschap aanbesteden
2010-2013 Non-gouvernementele deskundige namens Nederland in het International Competition Network (ICN)
2009-2014 Lid van de redactie van het Tijdschrift voor Toezicht (uitgeverij BOOM)
2009-2013 Lid jury Grote Financiën Scriptieprijs, ministerie van Financiën
2009 Voorzitter van de Commissie Verticale integratie in de zorg (VWS)
2009 Lid van de werkgroep Toetsen van Referentieniveaus (OCW)
2008-2009 Lid van de visitatiecommissie Landelijke Publieke Omroep (NPO)
2000 Verdediging dissertatie ter verkrijging van de graad van doctor. Titel proefschrift: ‘Monetary valuation of environmental goods - Alternatives to contingent valuation’
1995-1997 Secretaris van de Kring van Amsterdamse Economen

Laatste nieuws over Barbara Baarsma


Barbara Baarsma wordt directievoorzitter Rabobank Amsterdam

Barbara Baarsma wordt directievoorzitter van financieel dienstverlener Rabobank Amsterdam. Zij volgt de huidige voorzitter in januari 2019 op.

Gepubliceerd op 20-09-18

Lees artikel
Barbara Baarsma

Interview met Barbara Baarsma

Schatbewaarders

De financiële sector ademt mee met grote maatschappelijke veranderingen en verandert ingrijpend. Hoe borg je binnen die sector met grote uitdagingen het maatschappelijk rendement en hoe kom je tot ultieme waardecreatie?

Gepubliceerd op 27-07-16

Lees artikel
Meer over de functies
Lid
facebook