Barbara Baarsma

Barbara Baarsma

Hoofdeconoom bij PwC


Personalia

Naam: Barbara Baarsma

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Barbara Baarsma

 • 2023 - heden Hoofdeconoom, PwC
 • 2014 - heden Hoogleraar marktwerking- en mededingingseconomie, Universiteit van Amsterdam
 • 2019 - heden Lid bestuur, Steun VUmc Alzheimercentrum
 • 2016 - heden Lid raad van advies, SEO Economisch Onderzoek
 • 2012 - heden Kroonlid, SER

Loopbaan Barbara Baarsma

 • 2021 - 2023 CEO Rabo Carbon Bank, Rabobank
 • 2014 - 2023 Lid, Monitoring Commissie Corporate Governance Code
 • 2019 - 2021 Directievoorzitter, Rabobank Amsterdam
 • 2019 - 2021 Lid raad van toezicht, Amsterdam Economic Board
 • 2016 - 2019 Directeur Kennisontwikkeling, Rabobank
 • 2015 - 2016 Lid van de Raad van Advies Responsible Investment, PGGM
 • 2015 - 2015 Lid raad van advies, Masteropleiding Policy Economics, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • 2013 - 2016 Bestuurslid, Stichting Preferente Aandelen Kas Bank
 • 2012 - 2016 Lid raad van advies, Peak Invest
 • 2011 - 2016 Commissaris, lid audit committee, Stichting Espria
 • 2008 - 2016 Algemeen directeur, SEO Economisch Onderzoek
 • 2008 - 2016 Commissaris (vice-voorzitter), lid audit committee, Loyalis
 • 2015 - 2016 Commissaris, Aon Nederland
 • 2010 - 2015 Lid raad van toezicht, St. Elisabeth Ziekenhuis
 • 2012 - 2013 Lid, Commissie Structuur Nederlandse banken (Ministerie van Financiën)
 • 2011 - 2014 Commissaris, Woonzorg Nederland
 • 2009 - 2014 Bijzonder hoogleraar marktwerkings- en mededingingseconomie, Universiteit van Amsterdam
 • 2010 - 2014 Lid audit committee, FNV Bondgenoten
 • 2013 - 2014 Lid, Commissie Dienstverlening aan huis (ministerie van SZW)
 • 2010 - 2013 Lid raad van toezicht, BNN Jongerenomroep
 • 2012 - 2012 Voorzitter, Commissie Macrobeheersinstrument in de medisch specialistische zorg (VWS)
 • 2006 - 2008 Adjunct directeur, SEO Economisch Onderzoek
 • 2002 - 2007 Hoofd van het cluster Mededinging en Regulering, SEO Economisch Onderzoek
 • 2000 - 2002 Senior onderzoeker, cluster Mededinging en Regulering, SEO Economisch Onderzoek
 • 1994 - 1999 Assistent in opleiding, Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie aan de UvA

Opleiding Barbara Baarsma

 • 1994 - 1999 PhD., Tinbergen Instituut
 • 1989 - 1993 Economie, Universiteit van Amsterdam, cum laude
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Overige vermeldingen

Overige nevenfuncties:

2019-heden Lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap|
2018-heden Voorzitter jury of the Amsterdam Science and Innovation Award
2017-heden Wetenschappelijke Adviesraad van het Wim Drees Fonds
2017-heden Lid van comité van aanbeveling van het Museum of Food (MOOF)
2015-heden Lid Raad van Advies DNB Academie
2014-heden Lid van het comité van aanbeveling van de Stichting ‘Vier het leven’
2014-heden Lid van de Jury Nationaal Icoon
2019 Lid van de Taskforce Verdienmodellen Kringlooplandbouw (Ministerie van LNV)
2019 Lid van de ExpertCommissie Speelveldtoets / CO2 beprijzingsindustrie (Ministerie van EZK)
2018 Lid verkiezingsprogramma Europese Verkiezingen D'66
2016-2017 Lid van het Bestuur van de Stichting Leerstoel Financiële dienstverlening (UvA)
2012-2013 Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting G500
2011-2015 Lid wetenschappelijke adviesraad van het Instituut voor Informatierecht (UvA)
2010-2016 Lid van het Academisch Genootschap aanbesteden
2010-2013 Non-gouvernementele deskundige namens Nederland in het International Competition Network (ICN)
2009-2014 Lid van de redactie van het Tijdschrift voor Toezicht (uitgeverij BOOM)
2009-2013 Lid jury Grote Financiën Scriptieprijs, ministerie van Financiën
2009 Voorzitter van de Commissie Verticale integratie in de zorg (VWS)
2009 Lid van de werkgroep Toetsen van Referentieniveaus (OCW)
2008-2009 Lid van de visitatiecommissie Landelijke Publieke Omroep (NPO)
2000 Verdediging dissertatie ter verkrijging van de graad van doctor. Titel proefschrift: ‘Monetary valuation of environmental goods - Alternatives to contingent valuation’
1995-1997 Secretaris van de Kring van Amsterdamse Economen

facebook