Barbara Baarsma

Lid Raad van Advies bij SEO Economisch Onderzoek

Barbara Baarsma

Persoonlijk

Naam: Barbara Baarsma

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen?

Huidige functies Barbara Baarsma

- heden Lid Raad van Advies, SEO Economisch Onderzoek
2016 - heden Directeur Kennisontwikkeling, Rabobank Groep
2009 - heden Hoogleraar marktwerkings- en mededingingseconomie, Universiteit van Amsterdam
2012 - heden Kroonlid, SER
2014 - heden Lid, Monitoring Commissie Corporate Governance

Loopbaan Barbara Baarsma

2008 - 2016 Commissaris (vice-voorzitter), lid audit committee, Loyalis
2011 - 2016 Commissaris, lid audit committee, Stichting Espria
2008 - 2016 Algemeen directeur, SEO Economisch Onderzoek
2015 - 2016 Lid van de Raad van Advies Responsible Investment, PGGM
2012 - 2016 Lid Raad van Advies, Peak Invest
2015 - 2016 Lid Raad van Advies, Masteropleiding Policy Economics, Erasmus Universiteit Rotterdam
2013 - 2016 Bestuurslid, Stichting Preferente Aandelen Kas Bank
2015 - 2015 Commissaris, Aon Nederland
2010 - 2015 Lid Raad van Toezicht, St. Elisabeth Ziekenhuis
2011 - 2014 Commissaris, Woonzorg Nederland
2013 - 2014 Lid, Commissie Structuur Nederlandse banken (Ministerie van Financiën)
2010 - 2014 Lid audit committee, FNV
2012 - 2013 Lid, Commissie Dienstverlening aan huis (ministerie van SZW)
2012 - 2012 Voorzitter, Commissie Macrobeheersinstrument in de medisch specialistische zorg (VWS)
2010 - 2013 Lid Raad van Toezicht, BNN Jongerenomroep
2006 - 2008 Adjunct directeur, SEO Economisch Onderzoek
2002 - 2007 Hoofd van het cluster Mededinging en Regulering, SEO Economisch Onderzoek
2000 - 2002 Senior onderzoeker, cluster Mededinging en Regulering, SEO Economisch Onderzoek
1994 - 1999 Assistent in opleiding, Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie aan de UvA

Opleiding Barbara Baarsma

1994 - 1999 PhD., Tinbergen Instituut
1989 - 1993 Economie, Universiteit van Amsterdam, cum laude

Overige vermeldingen


Overige nevenfuncties:
2015-heden Lid Raad van Advies DNB Academie
2014-heden Lid van het comité van aanbeveling van de Stichting ‘Vier het leven’
2014-2016 Lid van de Jury Nationaal Icoon 2014 en 2016
2012-2013 Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting G500
2011-2015 Lid wetenschappelijke adviesraad van het Instituut voor Informatierecht (UvA)
2009-2014 Lid van de redactie van het Tijdschrift voor Toezicht
2009-2013 Lid jury Grote Financiën Scriptieprijs, ministerie van Financiën
2009 Voorzitter van de Commissie Verticale integratie in de zorg (VWS)
2009 Lid van de werkgroep Toetsen van Referentieniveaus (OCW)
2008-2009 Lid van de visitatiecommissie Landelijke Publieke Omroep (NPO)
2000 Verdediging dissertatie ter verkrijging van de graad van doctor. Titel proefschrift: ‘Monetary valuation of environmental goods - Alternatives to contingent valuation’

Blijf op de hoogte van wisselingen en trends in de boardroom.

Ontvang elke dinsdag en donderdag onze nieuwsbrief.