Mees Hartvelt

bij Stichting Kenniscentrum Papier en Karton

Mees Hartvelt

Persoonlijk

Naam: Drs. Mees Hartvelt

Geboortejaar: 1948

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functies Mees Hartvelt

- heden , Stichting Kenniscentrum Papier en Karton
- heden Lid Raad van Toezicht, Dunamare
- heden Voorzitter Raad van Bestuur, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaal N.V.
- heden Voorzitter, AWVN
- heden Kroonlid, Sociaal-Economische Raad (SER)
- heden Lid dagelijks bestuur, VNO-NCW
- heden Bestuurslid, Nationaal Register
2004 - heden

Loopbaan Mees Hartvelt

2011 - Voorzitter Raad van Bestuur, AWVN
2004 - 2011 Algemeen Directeur , Crown van Gelder (CVG)
1999 - 2003 CFO (Chief Financial Officer), Crown van Gelder (CVG)
- 1999 werkzaam, CPC en Unilever

Overige vermeldingen


• Bestuurslid Stichting Dutch Biorefinery Cluster

Mees Hartvelt wordt per 12 mei 2011 opgevolgd door Miklas Dronkers.