Mees Hartvelt

Mees Hartvelt

Kroonlid bij Sociaal-Economische Raad (SER)


Personalia

Naam: Mees Hartvelt b.c.

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op Contact

Huidige functies Mees Hartvelt

 • - heden Kroonlid, Sociaal-Economische Raad (SER)
 • - heden Voorzitter, AWVN
 • - heden Voorzitter raad van bestuur, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaal N.V.
 • - heden , Stichting Kenniscentrum Papier en Karton
 • - heden Lid dagelijks bestuur, VNO-NCW
 • - heden Bestuurslid, Nationaal Register

Loopbaan Mees Hartvelt

 • - 2019 Voorzitter Raad van Toezicht, Viva! Zorggroep
 • - 2018 Lid Raad van Toezicht, Dunamare
 • 2011 - Voorzitter raad van bestuur, AWVN
 • 2004 - 2011 Algemeen Directeur , Crown van Gelder (CVG)
 • 1999 - 2003 CFO (Chief financial officer), Crown van Gelder (CVG)
 • - 1999 werkzaam, CPC en Unilever

Overige vermeldingen

• Bestuurslid Stichting Dutch Biorefinery Cluster

Mees Hartvelt wordt per 12 mei 2011 opgevolgd door Miklas Dronkers.

Laatste nieuws over Mees Hartvelt


Mees Hartvelt in Raad van Advies Nationaal Register

Mees Hartvelt is per 31 mei 2011 toegetreden tot de Raad van Advies van Nationaal Register.

Gepubliceerd op 29-08-11

Lees artikel
facebook