Mees Hartvelt

Mees Hartvelt

Kroonlid bij Sociaal-Economische Raad (SER)


Personalia

Naam: Mees Hartvelt b.c.

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Mees Hartvelt

 • - heden Kroonlid, Sociaal-Economische Raad (SER)
 • - heden Voorzitter, AWVN
 • - heden Voorzitter raad van bestuur, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaal N.V.
 • - heden , Stichting Kenniscentrum Papier en Karton
 • - heden Lid dagelijks bestuur, VNO-NCW
 • - heden Bestuurslid, Nationaal Register

Loopbaan Mees Hartvelt

 • - 2018 Lid Raad van Toezicht, Dunamare
 • - 2019 Voorzitter Raad van Toezicht, Viva! Zorggroep
 • 2011 - Voorzitter raad van bestuur, AWVN
 • 2004 - 2011 Algemeen Directeur , Crown van Gelder (CVG)
 • 1999 - 2003 CFO (Chief financial officer), Crown van Gelder (CVG)
 • - 1999 werkzaam, CPC en Unilever
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Overige vermeldingen

• Bestuurslid Stichting Dutch Biorefinery Cluster

Mees Hartvelt wordt per 12 mei 2011 opgevolgd door Miklas Dronkers.

facebook