Hans Opschoor

Bestuurslid bij Afrika Studie Centrum (ASC)

Hans Opschoor

Persoonlijk

Naam: Prof. dr. Hans Opschoor

Geboortejaar: 1944

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functies Hans Opschoor

- heden Bestuurslid, Afrika Studie Centrum (ASC)
- heden Lid, UN Committee for Development Policy
- heden Commissaris, UNICEF Nederland
- heden Lid Raad van Advies, Stichting VredesWetenschappen
- heden Lid, International Advisory Council of the Institute for Urban Environment, China
- heden Hoogleraar, Institute of Social Studies (ISS)
- heden Hoogleraar, Vrije Universiteit Amsterdam
- heden Lid, Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)

Loopbaan Hans Opschoor

2005 - 2012 Commissaris, Vrije Universiteit Amsterdam
1998 - Lid, Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW)
1996 - Hoogleraar ontwikkelingsstudies, ISS
1996 - 2004 Rector, ISS
1994 - Hoogleraar milieu-economie, Vrije Universiteit Amsterdam

Opleiding Hans Opschoor

1974 Economie, Vrije Universiteit Amsterdam, PhD
1968 Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam, MA

Overige vermeldingen


Sinds 1971 is Hans Opschoor actief op het gebied van Milieukunde, milieu-economie en Ontwikkelingsvraagstukken.

Opschoor heeft gewerkt en gewoond in Botswana (Zuid-Afrika) en is veel betrokken geweest bij projecten in India en China.

Eind 2004 nam Opschoor na negen jaar afscheid van het Institute of Social Studies (ISS), waar hij rector was van één van de grootste academische instituten voor ontwikkelingsstudies ter wereld.

Ook is hij voorzitter van de Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuur Onderzoek en vice-voorzitter van de Raad van Advies van Onderzoek Ontwikkelingsvraagstukken en Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingsbeleid (NAR) geweest.

Momenteel is Hans Opschoor nog verbonden aan het ISS als parttime Hoogleraar ontwikkelingsstudies. Ook is hij hoogleraar milieu-economie aan de VU in Amsterdam.

Hans Opschoor vervult ook diverse toezichthoudende posities bij onder meer Unicef Nederland.

Trivia


Diverse publicaties van Opschoor:

- Opschoor J.B. (with K.Button and P.Nijkamp, eds) Environmental Economics and Development. Edward Elgar Cheltenham UK, 1999
- Opschoor J.B. and R.K. Turner (eds) Economic Incentives and Environmental Policies: Principles and Practice. Kluwer Acad., Dordrecht 1994.
- Opschoor J.B.: "Globalisation and Policies/Politics towards Sustainable Development in Developing Countries". In: Wijen, Frank, Kees Zoeteman and Jan Pieters (eds). A Handbook of Globalisation and Environmental Policy: National Government Interventions in a Global Arena. Edward Elgar, Cheltenham 2005: 277-313.
- Opschoor J.B.: "Sustainability: A Robust Bridge over Intertemporal Societal Divides?". In: Van Seters, P., B. de Gaay Fortman and A. de Ruijter (eds) (2003): Globalization and its New Divides: Malcontents, Recipes and Reform. Amsterdam/West Lafayette: Dutch University Press/Purdue University Press.

Meer over de functies
Bestuurslid | Commissaris | Lid Raad van Advies |