Nicole Stolk-Luyten

Nicole Stolk-Luyten

Directeur resolutie en intern bedrijf bij De Nederlandsche Bank


Personalia

Naam: Nicole Stolk-Luyten

Geboortejaar: 1969

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Nicole Stolk-Luyten

 • 2018 - heden Directeur resolutie en intern bedrijf, De Nederlandsche Bank
 • - heden Bestuurslid, VUmc CCA

Loopbaan Nicole Stolk-Luyten

 • 2016 - 2018 Secretaris-directeur, De Nederlandsche Bank
 • 2012 - 2016 Plaatsvervangend secretaris-generaal, Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • 2010 - 2012 Hoofddirecteur dienst concernstaf & bedrijfsvoering, tevens cio, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • 2007 - 2010 Directeur personeel, regie, ICT & organisatie, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • 2006 - 2007 Plv. directeur strategie, directoraat generaal veiligheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • 2003 - 2006 Programmamanager cultuurprogramma Leo, hoofd O-advies & hoofd HRM-advies, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • 2000 - 2003 Serviceline leader strategic communications, Deloitte
 • 1991 - 2000 Woordvoerder & persvoorlichter, senior beleidsmedewerker internationaal beleid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • 2016 - 2018 Secretaris-directeur, De Nederlandsche Bank
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Overige vermeldingen

Nevenfuncties
- Lid adviesraad, Rechtbank Den Haag
- Voorzitter adviesraad Justitiële Informatiedienst, Ministerie van Justitie en Veiligheid
- Lid raad van toezicht, Stichting Weerwolfhuizen
- Lid raad van toezicht, Stichting Cancer Centrum Amsterdam
- Lid adviescommissie, Nationaal Groeifonds
facebook