Kees Wantenaar

Bestuurslid bij Productschap Zuivel

Kees Wantenaar

Persoonlijk

Naam: Kees Wantenaar

Geboortejaar: 1949

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functies Kees Wantenaar

- heden Bestuurslid, Productschap Zuivel
- heden Voorzitter, Centrale Organisatie Superheffing
- heden Voorzitter, Commissie Duurzame Melkproductie NZO
- heden Bestuurslid, Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO)
- heden Bestuurslid, Nationale Co÷peratieve Raad
- heden Bestuurslid, Rabobank Soest-Baarn-Eemnes
- heden Voorzitter Raad van Bestuur, Zuivelco÷peratie FrieslandCampina

Loopbaan Kees Wantenaar

2008 - Co÷peratievoorzitter, FrieslandCampina U.A
2001 - 2008 Voorzitter bestuur, Campina Melkunie
2008 - 2011 Commissaris (voorzitter), FrieslandCampina

Overige vermeldingen


Op 27 september 2001 werd Kees Wantenaar gekozen tot voorzitter van het bestuur van Campina Melkunie en voorzitter van de raad van commissarissen van de onderneming Campina.

Kees Wantenaar, melkveehouder in Soest, was voorheen vice-voorzitter van Campina. Hij volgde Jan Loonen op als voorzitter van het bestuur van Campina Melkunie. Loonen nam na 17 jaar bestuurlijke activiteit in de zuivel afscheid.

Na de fusie tussen Friesland Foods en Campina, in 2008, werd Wantenaar coöperatievoorzitter FrieslandCampina U.A. en Voorzitter raad van commissarissen Koninklijke FrieslandCampina.

Kees Wantenaar vervult naast zijn functie als coöperatievoorzitter FrieslandCampina U.A. en Voorzitter raad van commissarissen Koninklijke FrieslandCampina diverse nevenfuncties bij o.a. de Rabobank en diverse organen in de coöperatieve instellingen en het zuivelwezen.

Trivia


Kees Wantenaar is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Wantenaar kreeg de koninklijke onderscheiding voor zijn inspanningen op het gebied van coöperatieve ondernemerschap.

Meer over de functies
Bestuurslid | Voorzitter | Voorzitter Raad van Bestuur |