Jaap van Gelder

Jaap van Gelder

Lid Regieraad bij Bouw Oost Nederland


Personalia

Naam: Jaap van Gelder EUR MBA

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Jaap van Gelder

  • - heden Lid Regieraad, Bouw Oost Nederland
  • - heden Bestuurslid, Kennis Instituut Stedelijke Samenleving (KISS)
  • - heden Lid raad van toezicht, Wellant College
  • - heden Lid raad van advies, Environmental Sciences Group Wageningen

Loopbaan Jaap van Gelder

  • 2011 - 2019 Directeur Marketing & Communicatie, Arcadis Nederland
  • 2007 - 2010 Directeur divisie milieu & ruimte, Arcadis
  • 1990 - 2006 Werkzaam in diverse functies o.a. directeur Regio Noordoost, Arcadis
  • 1984 - 1989 Manager Vestiging Assen, Heidemij Adviesbureau
  • 1976 - 1983 Projectmanager, Heidemij Adviesbureau
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.
facebook