Job Swank

Directeur bij De Nederlandsche Bank

Job Swank

Persoonlijk

Naam: Job Swank MBF

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen?

Huidige functies Job Swank

2011 - heden Directeur, De Nederlandsche Bank
2006 - heden Kroonlid, SER
2002 - heden Hoogleraar Macro-economie, Erasmus universiteit Rotterdam
- heden Voorzitter Raad van Toezicht, Netspar
- heden Board member, Duisenberg School of Finance
- heden Voorzitter, Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer
- heden Secretaris-penningmeester, Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde

Loopbaan Job Swank

2006 - SER
2002 - Hoogleraar, Erasmus Universiteit Rotterdam
1987 - 2011 Diverse functies, thans als Divisiedirecteur Economisch Beleid en Onderzoek DNB, De Nederlandsche Bank

Opleiding Job Swank

Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam
Economie, Vrije Universiteit Amsterdam, PhD

Overige vermeldingen


Sinds 1 november 2011 is Job Swank directeur Monetaire Zaken en Financiële Stabiliteit van De Nederlandsche Bank (DNB).

Swank is de opvolger van Lex Hoogduin, die per 1 juli 2011 zijn functie bij de Centrale Bank heeft neergelegd.

Binnen het bestuur van DNB wordt Job Swank verantwoordelijk voor Economisch beleid en onderzoek, Statistiek & informatie, Financiële stabiliteit en Financiële markten.

Trivia


Enkele publicaties van Job Swank:

- Berk, J.M. & Swank, J. (2011). Price level convergence and regional Phillips curves in the US and EMU. Journal of International Money and Finance, 30, 749-763.
- Bolt, W., Hoeberichts, M.M., Haan, L. de, Oordt, M.R.C. van & Swank, J. (2010). Bank profitability during recessions. DNB Working Paper 251. Amsterdam: DNB.
- Swank, J., Swank, O.H. & Visser, B. (2008). How committees of experts interact with the outside world: Some theory, and evidence from the FOMC. Journal of the European Economic Association, 6, 478-486.
- Swank, J., Swank, O.H. & Visser, B. (2006). Tranparancy and Pre-meetings. TI discussion papers TI 2006-051/1. 3000 DR Rotterdam: TINBERGEN INSTITUUT.
- Dalen, H.P. van, Geest, S.A. van der, Swank, J. & Varkevisser, M. (2005). Europa en de prijs van solidariteit. In Jaarboek 2004/2005 Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde.

Blijf op de hoogte van wisselingen en trends in de boardroom.

Ontvang elke dinsdag en donderdag onze nieuwsbrief.