Petri Hofsté

Petri Hofsté

Commissaris bij Koninklijke FrieslandCampina


Personalia

Naam: Drs. Petri Hofsté RA

Geboortejaar: 1961

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Petri Hofsté

 • 2023 - heden Commissaris, Koninklijke FrieslandCampina
 • 2020 - heden Lid raad van advies, SER Topvrouwen
 • 2019 - heden Commissaris, Pon Holdings B.V.
 • 2019 - heden Voorzitter bestuur, Stichting Capital Amsterdam
 • 2016 - heden Commissaris, Rabobank
 • 2016 - heden Commissaris, Achmea Investment Management
 • 2014 - heden Commissaris, Achmea
 • 2015 - heden Commissaris, Achmea Pensioen & Leven
 • 2015 - heden Commissaris, Achmea Schadeverzekeringen
 • 2014 - heden Voorzitter bestuur Stichting Nyenrode, Nyenrode Business Universiteit
 • 2013 - heden Voorzitter bestuur, Vereniging Hendrick de Keyser (Hendrick de Keyser)
 • - heden Lid raad van advies, WIFS
 • - heden Lid raad van bestuur, Impact Economy Foundation

Loopbaan Petri Hofsté

 • 2015 - 2023 Commissaris (vice-voorzitter), Fugro N.V.
 • 2014 - 2019 Commissaris, Kas Bank
 • 2015 - 2017 Commissaris (voorzitter), Achmea Hypotheekbank
 • 2013 - 2017 Commissaris, BNG Bank
 • 2013 - 2013 CFRO (Chief Financial and Risk Officer), APG Groep
 • 2010 - 2013 Divisiedirecteur Toezicht Banken, De Nederlandsche Bank
 • 2010 - 2010 CFO (Chief financial officer), RBS Holdings N.V.
 • 2006 - 2010 Group controller, deputy CFO , ABN Amro
 • 1986 - 2006 Partner, KPMG (audit en IFRS)

Opleiding Petri Hofsté

 • Bedrijfskunde, Nyenrode Business Universiteit
 • Bedrijfseconomie, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Accountancy, Vrije Universiteit Amsterdam
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Rankings

Overige vermeldingen

Commissies

Rabobank
- Voorzitter auditcommissie
- Voorzitter KYC (Know Your Customer) commissie
- Lid riskcommissie
- Lid commissie cooperatieve aangelegenheden

Pon Holdings
- Voorzitter auditcommissie

Achmea
- Lid audit- en riskcommissie
- Lid selectie- en benoemingscommissie

Fugro
- Voorzitter auditcommissie

Nevenfuncties
2021 - heden: Bestuurslid Radix Nederland
2015 - heden: Lid Advisory Council AIF (Amsterdam Institute of Finance)
2015 - heden: Lid Programmaraad NBA-VRC Opleidingen
2013 - heden: Bestuurslid vereniging Hendrick de Keyser

Trivia

Interesses
Lezen, muziek (luisteren en zingen), Nordic walking, skiën, eten met familie en vrienden

Thuis
Getrouwd, een dochter

De inspiratiebron van Petri Hofsté

Het grote gevecht

Jeroen Smit


'Als kind verslond ik biografieën over wereldverbeteraars met een missie. Ik heb er nog steeds een zwak voor. In het vorig jaar verschenen epos Het grote gevecht van Jeroen Smit komt een aantal lijnen voor mij samen: wat ik over “je best en het goede doen” heb meegekregen in het katholieke Twente, vraagtekens bij het primaat van financiële doelen voor langetermijnwaarde, de worsteling over de betekenis en verantwoordelijkheid van grote organisaties en de moed die het vergt om dat te doen wat we eigenlijk allemaal wensen. Dat laatste komt neer op het beste van jezelf geven in balans met people, planet & profit.'

Het grote gevecht

Essays door Petri Hofsté

Deep-governance042023v.jpg

Zonder diversiteit geen effectief bestuur en deep governance

Petri Hofsté reflecteert in dit essay naar aanleiding van de Spencer Stuart Board Index 2022 op de boardroom in transitie en trekt de conclusie dat we hoognodig moeten komen tot een gedeeld begrip van de maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid van de private sector. Want gaan voor financiële waardecreatie en ondertussen maatschappelijke vraagstukken wegzetten als ‘bijverschijnsel’, daar mag niemand meer mee wegkomen, aldus de multicommissaris. De samenstelling van het bestuur blijkt van cruciaal belang bij broodnodige ‘lastige gesprekken.’

facebook