'Deze beweging is niet meer te stoppen'

'Deze beweging is niet meer te stoppen'
Het is niets minder dan een historisch moment: Petri Hofsté is de eerste vrouwelijke nummer 1 in de Top-100 Commissarissen. Hofsté zelf is goed doordrongen van het gewicht van dit moment: ‘Dit past bij alle recente ontwikkelingen – er worden meer vrouwen benoemd op topposities en het vrouwenquotum voor raden van commissarissen van het beursgenoteerde bedrijfsleven komt er. Wat mijn nummer-1 positie betreft: uiteraard ben ik vereerd de eerste te zijn.’

Allereerst gefeliciteerd met deze historische positie. Wat gaat er in u om?
‘Het is geweldig en verassend! Wat ik heel interessant en mooi vind aan dit moment: het past bij alle recente ontwikkelingen. Er worden meer vrouwen benoemd op topposities, bijvoorbeeld in de Europese politiek, maar ook in bestuursrollen zoals bij AFM en DSM. In 2019 vierden we 100 jaar vrouwenkiesrecht en accepteerde de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor een vrouwenquotum in de raden van commissarissen van beursfondsen. Hopelijk is het ook een voorbeeld dat in deze Top-100 de eerste plaats voor een vrouw is. Uiteraard ben ik vereerd dat ik dat ben! Goed ook om te zien dat er weer meer vrouwen in de Top-100 staan, dat dat aantal toeneemt in wat toch wel een bolwerkje is geweest.’ 

De doorstroom van vrouwen naar topfuncties was lange tijd niet vanzelfsprekend, all male boards waren dat wel. Hoe was dat voor u?
‘Ik zit nu iets meer dan vijf jaar in commissarisrollen. In die tijd heb ik me eigenlijk altijd gezegend geweten met rollen in raden van commissarissen waar ik niet de enige vrouw was. Ik zeg niet voor niets gezegend: het betekent dat je niet voor jezelf, maar ook niet voor anderen in de raad ‘die vrouw die ze moesten hebben’ bent. Het voelt goed om zo te kunnen functioneren, dat je niet op je vrouw-zijn anders wordt bekeken of beoordeeld. Deze verandering gaat trouwens ook gepaard met een generatieverschuiving. Veel van de vrouwen in raden van commissarissen zijn relatief jong.’

Maar toen u als commissaris begon, was deze verandering dus al ingezet?
‘Ja, mijn “eerste, enige”-situaties zijn eigenlijk meer van daarvoor geweest. Ik was bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke partner in de accountantspraktijk bij KPMG. Toch ben ik van harte voor een quotum: het ondersteunt de transformatie die al gaande is. Het quotum brengt de discussie en actie verder op gang: het gaat er nu over wat ervoor nodig is om vrouwen volledig deel uit te laten maken van organisaties, van de bestuurskamers tot de werkvloer.’

En nu bent u dus de eerste vrouwelijke nummer 1 in de Top-100 Commissarissen.
‘Ja! In raden van commissarissen ziet diversiteit – op het gebied van gender maar ook in bredere zin – er trouwens beter uit dan in besturen. Die vormen een lastiger bolwerk. Maar ik ben ervan overtuigd dat we daar nu ook heel snel verandering in gaan zien. Die beweging zal niet te stoppen zijn en daar helpen wij als raden van commissarissen natuurlijk aan mee. Het zijn ook zeker niet alleen de vrouwen die de agenda op het vlak van diversiteit pushen, dat is een breed gedragen ontwikkeling die ondersteund wordt door de voorzitters van de raden. En dat is ook goed. Verder hoop ik natuurlijk dat ik gewoon een commissaris ben en blijf als alle anderen, en gewoon goed mijn werk doe!’

Dit korte interview is gepubliceerd in Management Scope 01 2020, in reactie op de Top-100 Commissarissen 2020.

facebook