Sjoerd Galema

Sjoerd Galema

Bestuurslid bij WTC Coöperatie


Personalia

Naam: Sjoerd Galema

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Sjoerd Galema

 • 2016 - heden Bestuurslid, WTC Coöperatie
 • - heden Comité van aanbeveling, Noord Nederlands Orkest
 • 2014 - heden Lid raad van bestuur, Aeres Onderwijs Groep
 • 1983 - heden Melkveehouder, Galema-Kleasterlan

Loopbaan Sjoerd Galema

 • - 2022 Lid Bestuur, VNO-NCW
 • 2011 - Koninklijke FrieslandCampina
 • 2011 - 2015 Lid raad van bestuur, Zuivelconcern FrieslandCampina
 • 2013 - 2022 Voorzitter, VNO-NCW Fryslan, DB VNO-NCW Noord
 • 2011 - 2015 Commissaris, Coöperatie FrieslandCampina
 • 2011 - 2013 Commissaris (voorzitter), Rabobank SneekZuidWestFriesland
 • 2007 - 2011 Lid Bestuur Gedeputeerde Staten van Verkeer, vervoer, milieu en Europese Zaken, Friesland, Provinciale Staten van Fryslân
 • 1999 - 2007 CDA Statenlid, Provincie Friesland
 • 1988 - 1999 Lid bestuur en later vice-voorzitter Vakgroep Melkveehouderij, ABTB Fryslan
 • 1986 - 1993 Lid Algemeen Bestuur , Waterschap it Marnelan

Opleiding Sjoerd Galema

 • 2011 - 2013 RvC/RvT Bestuurdersleergang, NICE-Nyenrode
 • 2004 - 2005 diverse opleidingen, Rabobank
 • 1997 Universiteit van Wageningen, Ondernemer-Bestuurder melkveehouderij, PHLO
 • 1996 Topkadercursus, KNBTB
 • 1985 CZI Noord Nederland, Jonge Boeren Coöperatiecursus
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Overige vermeldingen

Sjoerd Galema is samen met Hans Stocker per 15 juni 2011 benoemd tot lid van de Raad van bestuur van ZuivelCooperatie FrieslandCampina U.A. en lid van de Raad van Commissarissen.

Op 15 december 2011 trad Galema officieel in dienst bij FrieslandCampina.


facebook