Sjoerd Galema

Bestuurslid bij WTC Coöperatie

Sjoerd Galema

Persoonlijk

Naam: Sjoerd Galema

Geboortejaar: 1962

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functies Sjoerd Galema

2016 - heden Bestuurslid, WTC Coöperatie
2013 - heden Voorzitter, VNO-NCW Fryslân, DB VNO-NCW Noord
2014 - heden Lid Raad van Bestuur, Aeres Onderwijs Groep
1983 - heden Melkveehouder, Galema-Kleasterlân

Loopbaan Sjoerd Galema

2011 - 2015 Lid Raad van Bestuur, Zuivelconcern FrieslandCampina
2011 - FrieslandCampina
2011 - 2015 Commissaris, Coöperatie FrieslandCampina
2011 - 2013 Commissaris (voorzitter), Rabobank SneekZuidWestFriesland
2007 - 2011 Lid Bestuur Gedeputeerde Staten van Verkeer, vervoer, milieu en Europese Zaken, Friesland, Provinciale Staten van Fryslân
1999 - 2007 CDA Statenlid, Provincie Friesland
1988 - 1999 Lid bestuur en later vice-voorzitter Vakgroep Melkveehouderij, ABTB Fryslan
1986 - 1993 Lid Algemeen Bestuur , Waterschap it Marnelan

Opleiding Sjoerd Galema

2011 - 2013 RvC/RvT Bestuurdersleergang, NICE-Nyenrode
2004 - 2005 diverse opleidingen, Rabobank
1997 Universiteit van Wageningen, Ondernemer-Bestuurder melkveehouderij, PHLO
1996 Topkadercursus, KNBTB
1985 CZI Noord Nederland, Jonge Boeren Coöperatiecursus

Overige vermeldingen


Sjoerd Galema is samen met Hans Stocker per 15 juni 2011 benoemd tot lid van de Raad van bestuur van ZuivelCooperatie FrieslandCampina U.A. en lid van de Raad van Commissarissen.

Op 15 december 2011 trad Galema officieel in dienst bij FrieslandCampina.