Annemieke Nijhof

CEO bij Tauw

Annemieke Nijhof

Persoonlijk

Naam: Ir. Annemieke Nijhof MBA

Geboortejaar: 1966

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functies Annemieke Nijhof

2012 - heden CEO, Tauw

Loopbaan Annemieke Nijhof

2013 - 2015 Lid Algemeen Bestuur, NL Ingenieurs
2011 - 2015 Voorzitter, Partos
2010 - 2014 Lid Raad van Toezicht, Naturalis Biodiversity Centre
2012 - Commissaris, Evides
2011 - 2014 Member, Foundation Board Unesco-IHE
2011 - 2012 Lid Raad van Bestuur, Grontmij
2013 - Lid, Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur
2008 - 2011 Directeur-generaal Water, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
2014 - Lid, Centrale Plan Commissie van het Centraal Planbureau
2005 - 2008 Raadadviseur (Algemene Zaken) van minister-president Balkenende, Nederlandse Staat
2015 - Lid Raad van Toezicht, KNMI
2002 - 2005 Plaatsvervangend directeur van de directie Externe Veiligheid, , Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
2014 - Lid Raad van Toezicht, ARK Natuurontwikkeling
2015 - Lid, Maatschappelijke Adviesraad RIVM
1999 - 2002 Hoofd Toekomstverkenning en Beleidsevaluatie, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
2016 - Lid Algemeen Bestuur, Bouwcampus
1998 - 1999 Co÷rdinator Technische Wetenschappen, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
1991 - 1998 Projectleider Bodem / Hoofd Water, Tauw

Opleiding Annemieke Nijhof

1995 - 1997 MBA, TSM Business School
1984 - 1990 Chemische Technologie , Universiteit van Twente

Overige vermeldingen


Overige nevenfuncties
- Lid adviesraad faculteit Techniek, Bestuur en Management TU Delft
- Lid adviesraad Imares
- Voorzitter Integrale Adviescommissie Omgevingswet (2016)
- Voorzitter Stuurgroep Duurzame Veiligheid 2030 (2016)
- Lid Taskforce Bouwagenda (2017)

Annemieke Nijhof, van huis uit chemisch technoloog, is in 2012 toegetreden tot de directie van Tauw, het ingenieursbureau waar zij ooit haar carrière begon. In 2013 heeft zij de CEO-functie van Bram de Borst overgenomen. Nijhof vervult per 1 juni 2015 de functie van Overheidscommissaris bij De Nederlandsche Bank.

Nijhof was van juli 2011 tot januari 2012 Lid van de Raad van Bestuur van Grontmij. Ze verliet het concern zo snel vanwege de scherpe koersverandering van het ingenieurs- en adviesbureau.

Zij was onder meer verantwoordelijk voor het segment Water & Energie, de regio’s Groot-Brittannië, Midden- en Oost- en Europa en Duurzaamheid.

Politiek klimaat
Tot juni 2011 was Annemieke Nijhof werkzaam als topambtenaar bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Volgens diverse bronnen zou zij haar functie als directeur-generaal hebben neergelegd uit protest tegen de rol die Geert Wilders speelt in de coalitie.

Door de verruwing in de politiek wenste Nijhof niet langer haar diensten uit te voeren. ‘Ik kan de energie en toewijding niet meer opbrengen om in dit klimaat door te werken’, aldus Nijhof destijds in een reactie.

Loopbaan Nijhof
Annemieke Nijhof begon haar loopbaan bij ingenieurs- en adviesbureau Tauw, waar zij in 1996 carrière maakte als hoofd van de sector water.

Daarna werkte Nijhof op het ministerie van OC&W (kennisontwikkeling op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening) en de Rijksplanologische Dienst (Hoofd Toekomstverkenning en Beleidsevaluatie).

VROM
Op 1 januari 2003 werd Annemieke plaatsvervangend directeur Externe Veiligheid bij VROM, een directoraat dat werd opgericht na de vuurwerkramp in Enschede. Ook was zij in die periode coördinator Technische wetenschappen bij het ministerie van OCW.

Raadsadviseur Balkenende
In 2005 werd Nijhof raadsadviseur van premier Balkenende bij Algemene Zaken. Zij adviseerde de minister-president op dossier als ruimte, milieu, en de kwaliteit van de leefomgeving in Nederland.

Directeur-generaal Water
Daarna verliet Annemieke Nijhof het Binnenhof en werkte ze tweeënhalf jaar op het veel grotere ministerie van Verkeer en Waterstaat en was zij verantwoordelijk voor het specifieke beleidsterrein water.