Annemieke Nijhof

Annemieke Nijhof

Commissaris bij De Nederlandsche Bank


Personalia

Naam: Ir. Annemieke Nijhof MBA

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Huidige functies Annemieke Nijhof

 • 2015 - heden Commissaris, De Nederlandsche Bank
 • 2020 - heden Algemeen directeur, Deltares
 • 2019 - heden Module voorzitter, programma (nieuwe) commissarissen en toezichthouders, Erasmus Governance Institute
 • 2019 - heden Lid adviescollege, Stikstofproblematiek (Commissie Remkes)
 • 2019 - heden Bestuursvoorzitter, Nederlands Water Partnership
 • 2019 - heden Boegbeeld, Topsector Water & Maritiem
 • 2019 - heden Directeur, Stichting Springtij
 • 2017 - heden Lid, Taskforce Bouwagenda
 • 2016 - heden Lid raad van toezicht, KNMI

Loopbaan Annemieke Nijhof

 • 2013 - 2020 Raadslid (vice-voorzitter), Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
 • 2018 - 2020 Commissaris (voorzitter), Evides
 • 2018 - 2019 Senior adviseur, Tauw Group
 • 2012 - 2018 CEO (Chief Executive Officer), Tauw
 • 2012 - 2018 Commissaris, Evides
 • 2013 - 2015 Lid Algemeen Bestuur, NL Ingenieurs
 • 2011 - 2015 Voorzitter, Partos
 • 2010 - 2014 Lid raad van toezicht, Naturalis Biodiversity Centre
 • 2011 - 2014 Member, Foundation Board Unesco-IHE
 • 2011 - 2012 Lid raad van bestuur, Sweco Nederland B.V.
 • 2008 - 2011 Directeur-generaal Water, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • 2005 - 2008 Raadadviseur (Algemene Zaken) van minister-president Balkenende, Nederlandse Staat
 • 2002 - 2005 Plaatsvervangend directeur van de directie Externe Veiligheid, , Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 • 1999 - 2002 Hoofd Toekomstverkenning en Beleidsevaluatie, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 • 1998 - 1999 Coƶrdinator Technische Wetenschappen, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • 1991 - 1998 Projectleider Bodem / Hoofd Water, Tauw B.V.

Opleiding Annemieke Nijhof

 • 1995 - 1997 MBA, TSM Business School
 • 1984 - 1990 Chemische Technologie , Universiteit van Twente

Rankings

Overige vermeldingen

Overige nevenfuncties
- Lid adviesraad faculteit Techniek, Bestuur en Management TU Delft
- Lid adviesraad Imares
- Voorzitter Integrale Adviescommissie Omgevingswet (2016)
- Voorzitter Stuurgroep Duurzame Veiligheid 2030 (2016)
- Lid Taskforce Bouwagenda (2017)
- Voorzitter Maatschappelijke Klankbordgroep RIVM (2017)
- Voorzitter Sectortafel mobiliteit (2018)

Annemieke Nijhof, van huis uit chemisch technoloog, is in 2012 toegetreden tot de directie van Tauw, het ingenieursbureau waar zij ooit haar carrière begon. In 2013 heeft zij de CEO-functie van Bram de Borst overgenomen. Nijhof vervult per 1 juni 2015 de functie van Overheidscommissaris bij De Nederlandsche Bank.

Nijhof was van juli 2011 tot januari 2012 Lid van de Raad van Bestuur van Grontmij. Ze verliet het concern zo snel vanwege de scherpe koersverandering van het ingenieurs- en adviesbureau.

Zij was onder meer verantwoordelijk voor het segment Water & Energie, de regio’s Groot-Brittannië, Midden- en Oost- en Europa en Duurzaamheid.

Politiek klimaat
Tot juni 2011 was Annemieke Nijhof werkzaam als topambtenaar bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Volgens diverse bronnen zou zij haar functie als directeur-generaal hebben neergelegd uit protest tegen de rol die Geert Wilders speelt in de coalitie.

Door de verruwing in de politiek wenste Nijhof niet langer haar diensten uit te voeren. ‘Ik kan de energie en toewijding niet meer opbrengen om in dit klimaat door te werken’, aldus Nijhof destijds in een reactie.

Loopbaan Nijhof
Annemieke Nijhof begon haar loopbaan bij ingenieurs- en adviesbureau Tauw, waar zij in 1996 carrière maakte als hoofd van de sector water.

Daarna werkte Nijhof op het ministerie van OC&W (kennisontwikkeling op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening) en de Rijksplanologische Dienst (Hoofd Toekomstverkenning en Beleidsevaluatie).

VROM
Op 1 januari 2003 werd Annemieke plaatsvervangend directeur Externe Veiligheid bij VROM, een directoraat dat werd opgericht na de vuurwerkramp in Enschede. Ook was zij in die periode coördinator Technische wetenschappen bij het ministerie van OCW.

Raadsadviseur Balkenende
In 2005 werd Nijhof raadsadviseur van premier Balkenende bij Algemene Zaken. Zij adviseerde de minister-president op dossier als ruimte, milieu, en de kwaliteit van de leefomgeving in Nederland.

Directeur-generaal Water
Daarna verliet Annemieke Nijhof het Binnenhof en werkte ze tweeënhalf jaar op het veel grotere ministerie van Verkeer en Waterstaat en was zij verantwoordelijk voor het specifieke beleidsterrein water.

Essays door Annemieke Nijhof

scopist_posts/originals/EssayVattenfall06v.jpg

Gewetensvragen over mobiliteit

Ooit kwam Annemieke Nijhof, voormalig voorzitter van de klimaattafel mobiliteit, met een schok tot de ontdekking dat zij haar mobiliteitsfootprint had laten exploderen. Dat was de aanzet tot een aantal gewetensvragen én tot gedragsverandering. De COVID-19-crisis laat ons anders kijken naar mobiliteit en noopt tot gewetensvragen voor de massa. Kiezen we voor zorgeloze mobiliteit voor iedereen, of voor onbegrensde mobiliteit voor wie dat betalen kan?

facebook