Annemieke Nijhof

Annemieke Nijhof

Algemeen directeur bij Deltares


Personalia

Naam: Ir. Annemieke Nijhof MBA

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Annemieke Nijhof

 • 2020 - heden Algemeen directeur, Deltares
 • 2015 - heden Commissaris, De Nederlandsche Bank
 • 2021 - heden Voorzitter, Stuurgroep Duurzaam Door
 • 2019 - heden Module voorzitter, programma (nieuwe) commissarissen en toezichthouders, Erasmus Governance Institute
 • 2019 - heden Directeur, Stichting Springtij
 • 2017 - heden Voorzitter Maatschappelijke klankbordgroep milieu en veiligheid, RIVM
 • 2016 - heden Lid raad van toezicht, KNMI
 • - heden Lid kernteam, Erasmus Universiteit Rotterdam

Loopbaan Annemieke Nijhof

 • 2013 - 2020 Raadslid (vice-voorzitter), Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
 • 2018 - 2020 Commissaris (voorzitter), Evides
 • 2018 - 2019 Senior adviseur, Tauw Group
 • 2012 - 2018 CEO (Chief Executive Officer), Tauw
 • 2012 - 2018 Commissaris, Evides
 • 2011 - 2012 Lid raad van bestuur, Grontmij (nu Sweco)
 • 2008 - 2011 Directeur-generaal Water, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • 2005 - 2008 Raadadviseur (Algemene Zaken) van minister-president Balkenende, Nederlandse Staat
 • 2002 - 2005 Plaatsvervangend directeur van de directie Externe Veiligheid, , Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 • 1999 - 2002 Hoofd Toekomstverkenning en Beleidsevaluatie, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 • 1998 - 1999 Co√∂rdinator Technische Wetenschappen, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • 1991 - 1998 Projectleider Bodem / Hoofd Water, Tauw B.V.

Opleiding Annemieke Nijhof

 • 1995 - 1997 MBA, TSM Business School
 • 1984 - 1990 Chemische Technologie , Universiteit van Twente
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Rankings

Overige vermeldingen

Overige nevenfuncties
- Lid, Droogtecommissie Brabant (sinds 2021)
- Lid adviesraad, Wageningen Environmental Research (sinds 2021)
- Lid visitatiecommissie 2022, Planbureau voor de Leefomgeving (sinds 2022)
- Lid adviesraad faculteit Techniek, Bestuur en Management TU Delft
- Lid adviesraad Imares
- Voorzitter Integrale Adviescommissie Omgevingswet (2016)
- Voorzitter Stuurgroep Duurzame Veiligheid 2030 (2016)
- Voorzitter Sectortafel mobiliteit (2018)

Voormalige nevenfuncties
- Lid, Taskforce Bouwagenda (2017 - 2021)
- Lid adviescollege, Stikstofproblematiek Commissie Remkes (2019 - 2020)
- Bestuursvoorzitter, Nederlands Water Partnership (2019 -2020)
- Boegbeeld, Topsector Water & Maritiem (2019 - 2020)
- Lid Algemeen Bestuur, NL Ingenieurs (2013 - 2015)
- Voorzitter, Partos (2011 - 2015)
- Lid raad van toezicht, Naturalis Biodiversity Centre (2010 - 2014)
- Member, Foundation Board Unesco-IHE (2011 - 2014)Annemieke Nijhof begon haar loopbaan bij ingenieurs- en adviesbureau Tauw, waar zij in 1996 carrière maakte als hoofd van de sector water. Daarna werkte Nijhof op het ministerie van OC&W (kennisontwikkeling op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening) en de Rijksplanologische Dienst (Hoofd Toekomstverkenning en Beleidsevaluatie). Op 1 januari 2003 werd Annemieke plaatsvervangend directeur Externe Veiligheid bij VROM, een directoraat dat werd opgericht na de vuurwerkramp in Enschede. Ook was zij in die periode coördinator Technische wetenschappen bij het ministerie van OCW.

In 2005 werd Nijhof raadsadviseur van premier Balkenende bij Algemene Zaken. Zij adviseerde de minister-president op dossier als ruimte, milieu, en de kwaliteit van de leefomgeving in Nederland. Daarna verliet Annemieke Nijhof het Binnenhof en werkte ze tweeënhalf jaar op het veel grotere ministerie van Verkeer en Waterstaat en was zij verantwoordelijk voor het specifieke beleidsterrein water.

Tot juni 2011 was Annemieke Nijhof werkzaam als topambtenaar bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Volgens diverse bronnen zou zij haar functie als directeur-generaal hebben neergelegd uit protest tegen de rol die Geert Wilders speelt in de coalitie. Door de verruwing in de politiek wenste Nijhof niet langer haar diensten uit te voeren. ‘Ik kan de energie en toewijding niet meer opbrengen om in dit klimaat door te werken’, aldus Nijhof destijds in een reactie. 

Nijhof was van juli 2011 tot januari 2012 Lid van de Raad van Bestuur van Grontmij. Ze verliet het concern zo snel vanwege de scherpe koersverandering van het ingenieurs- en adviesbureau. Zij was onder meer verantwoordelijk voor het segment Water & Energie, de regio’s Groot-Brittannië, Midden- en Oost- en Europa en Duurzaamheid. In 2012 trad zij toe tot de directie van Tauw, het ingenieursbureau waar zij ooit haar carrière begon.

Essays door Annemieke Nijhof

EssayVattenfall06v.jpg

Gewetensvragen over mobiliteit

Ooit kwam Annemieke Nijhof, voormalig voorzitter van de klimaattafel mobiliteit, met een schok tot de ontdekking dat zij haar mobiliteitsfootprint had laten exploderen. Dat was de aanzet tot een aantal gewetensvragen én tot gedragsverandering. De COVID-19-crisis laat ons anders kijken naar mobiliteit en noopt tot gewetensvragen voor de massa. Kiezen we voor zorgeloze mobiliteit voor iedereen, of voor onbegrensde mobiliteit voor wie dat betalen kan?

facebook