Martin van Rijn

Martin van Rijn

Commissaris (voorzitter) bij De Nederlandsche Bank


Personalia

Naam: Drs. Martin van Rijn

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Martin van Rijn

Loopbaan Martin van Rijn

  • 2019 - 2023 Voorzitter raad van toezicht, AFM
  • 2020 - 2020 Minister voor Medische Zorg en Sport, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • 2017 - 2020 Voorzitter Raad van Bestuur, Reinier Haga Groep
  • 2018 - 2021 Lid raad van toezicht, AFM
  • 2012 - 2017 Staatssecretaris Volksgezondheid , Nederlandse Staat
  • 2008 - 2012 CEO, PGGM
  • 2003 - 2007 Directeur-generaal Gezondheidszorg , Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gezondheidszorg
  • 2000 - 2003 Directeur-generaal Management en Personeelsbeleid , Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • 1980 - 1999 Plaatsvervangend Directeur-generaal, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Opleiding Martin van Rijn

  • 1974 - 1980 Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Overige vermeldingen

Martin van Rijn is op 5 november 2012 beëdigd als staatssecretaris Volksgezondheid in kabinet Rutte II. Sinds 2008 was hij CEO van PGGM. Bij PGGM is hij ad interim opgevolgd door Else Bos.

Martin van Rijn heeft zijn sporen verdiend in de wereld van wonen, financiën, binnenlands bestuur en zorg.

Zo ging Van Rijn na zijn studie economie aan de slag bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

Binnen VROM bekleedde Van Rijn onder meer de functie Plaatsvervangend Directeur-Generaal van de Volkshuisvesting.

Tot 1999, toen hij de overstap maakte naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daar was Van Rijn als Directeur-Generaal o.a. verantwoordelijk voor het arbeidsvoorwaardenbeleid.

Van 2003 tot 2007 werkte Van Rijn op het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daar was hij als Directeur-generaal Gezondheidszorg verantwoordelijk voor de nieuwe zorgverzekeringswet.

Van 1 januari 2008 tot november 2012 was Martin van Rijn werkzaam als Chief Executive Officer (CEO) bij PGGM, pensioenfonds voor de zorg- en welzijnsectoren.

Ook volgde Van Rijn in 2009 Elco Brinkman op als nieuwe voorzitter van de RvC van Espria, een samenwerkingsverband tussen woningcorporatie Woonzorg Nederland en zorgaanbieders Philadelphia en Evean.

Daarbij was de CEO van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM vanaf 2011 voorzitter van het duurzame ondernemersplatform De Groene Zaak, een platform van duurzame koplopende organisaties in Nederland. Na zijn benoeming tot staatssecretaris heeft hij zijn nevenfuncties opgegeven.

Vorige nevenfuncties:
- Lid Raad van Advies Nederlandse Zorgautoriteit
- Commissaris Rijnland Zorggroep
- Voorzitter De Groene Zaak
- Commissaris (voorzitter) Cardea
- Commissaris (voorzitter) Espria
- Commissaris (voorzitter) Woonzorg Nederland
- Voorzitter Raad van Toezicht UMC Utrecht
- Bestuurslid Steun Stichting Alzheimercentrum VUmc

facebook