Martin van Rijn

Staatssecretaris bij Volksgezondheid (Rutte II)

Martin van Rijn

Persoonlijk

Naam: Drs. Martin van Rijn

Geboortejaar: 1956

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functies Martin van Rijn

2012 - heden Staatssecretaris, Volksgezondheid (Rutte II)

Loopbaan Martin van Rijn

2012 - staatssecretaris Volksgezondheid , Nederlandse Staat
2008 - 2012 CEO, PGGM
2003 - 2007 Directeur-generaal Gezondheidszorg , Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gezondheidszorg
2000 - 2003 Directeur-generaal Management en Personeelsbeleid , Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
1980 - 1999 Plaatsvervangend Directeur-generaal, VROM

Opleiding Martin van Rijn

1974 Ė 1980 Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam

Overige vermeldingen


Martin van Rijn is op 5 november 2012 beëdigd als staatssecretaris Volksgezondheid in kabinet Rutte II. Sinds 2008 was hij CEO van PGGM. Bij PGGM is hij ad interim opgevolgd door Else Bos.

Martin van Rijn heeft zijn sporen verdiend in de wereld van wonen, financiën, binnenlands bestuur en zorg.

Zo ging Van Rijn na zijn studie economie aan de slag bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

Binnen VROM bekleedde Van Rijn onder meer de functie Plaatsvervangend Directeur-Generaal van de Volkshuisvesting.

Tot 1999, toen hij de overstap maakte naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daar was Van Rijn als Directeur-Generaal o.a. verantwoordelijk voor het arbeidsvoorwaardenbeleid.

Van 2003 tot 2007 werkte Van Rijn op het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daar was hij als Directeur-generaal Gezondheidszorg verantwoordelijk voor de nieuwe zorgverzekeringswet.

Van 1 januari 2008 tot november 2012 was Martin van Rijn werkzaam als Chief Executive Officer (CEO) bij PGGM, pensioenfonds voor de zorg- en welzijnsectoren.

Ook volgde Van Rijn in 2009 Elco Brinkman op als nieuwe voorzitter van de RvC van Espria, een samenwerkingsverband tussen woningcorporatie Woonzorg Nederland en zorgaanbieders Philadelphia en Evean.

Daarbij was de CEO van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM vanaf 2011 voorzitter van het duurzame ondernemersplatform De Groene Zaak, een platform van duurzame koplopende organisaties in Nederland. Na zijn benoeming tot staatssecretaris heeft hij zijn nevenfuncties opgegeven.

Vorige nevenfuncties:
- Lid Raad van Advies Nederlandse Zorgautoriteit
- Commissaris Rijnland Zorggroep
- Voorzitter De Groene Zaak
- Commissaris (voorzitter) Cardea
- Commissaris (voorzitter) Espria
- Commissaris (voorzitter) Woonzorg Nederland
- Voorzitter Raad van Toezicht UMC Utrecht
- Bestuurslid Steun Stichting Alzheimercentrum VUmc