De Nederlandsche Bank N.V.

Hier vindt u informatie over De Nederlandsche Bank N.V. en zijn functionarissen.

  • Hoofdkantoor De Nederlandsche Bank (DNB): Achtergracht 4, 1017 WP Amsterdam
  • DNB is opgericht in 1814 door Koning Willem I
  • DNB pleit ervoor de Nederlandse economie 'schokbestendig' te maken
  • DNB streeft naar het verhogen van de arbeidsparticipatie
  • DNB is onderdeel van het Europese Stelsel van Centrale banken (ESCB)

Over De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) zet zich samen met andere nationale centrale banken binnen het Eurosysteem in voor pijsstabiliteit en streeft naar een betrouwbare efficiënte afwikkeling van het betalingsverkeer. Daarnaast ziet DNB erop toe dat financiële instellingen voldoende vermogen hebben om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen en draagt zij door economisch advies bij aan een goede nationale en internationale besluitvorming.

DNB pleit ervoor de Nederlandse economie 'schokbestendig' te maken. Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen zijn op steeds grotere schaal in het buitenland actief geworden, waardoor de economie gevoeliger is voor wat er in de internationale financiële sfeer gebeurt.

Organisatiestructuur De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank is een naamloze vennootschap. Het dagelijkse bestuur is in handen van de directie die wordt benoemd bij Koninklijk Besluit voor een periode van zeven jaar. De president is op persoonlijke titel lid van de raad van bestuur. Daarnaast kent DNB een raad van commissarissen - die toeziet op de algemene gang van zaken en de directie van advies dient - en een bankraad. De bankraad fungeert als klankbord van de directie en bestaat uit dertien leden die verschillende maatschappelijke geledingen vertegenwoordigen, zoals sociale partners, de financiële sector en onafhankelijke deskundigen.

Over De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) zet zich samen met andere nationale centrale banken binnen het Eurosysteem in voor pijsstabiliteit en streeft naar een betrouwbare efficiënte afwikkeling van het betalingsverkeer. Daarnaast ziet DNB erop toe dat financiële instellingen voldoende vermogen hebben om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen en draagt zij door economisch advies bij aan een goede nationale en internationale besluitvorming.

DNB pleit ervoor de Nederlandse economie 'schokbestendig' te maken. Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen zijn op steeds grotere schaal in het buitenland actief geworden, waardoor de economie gevoeliger is voor wat er in de internationale financiële sfeer gebeurt.

Organisatiestructuur De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank is een naamloze vennootschap. Het dagelijkse bestuur is in handen van de directie die wordt benoemd bij Koninklijk Besluit voor een periode van zeven jaar. De president is op persoonlijke titel lid van de raad van bestuur. Daarnaast kent DNB een raad van commissarissen - die toeziet op de algemene gang van zaken en de directie van advies dient - en een bankraad. De bankraad fungeert als klankbord van de directie en bestaat uit dertien leden die verschillende maatschappelijke geledingen vertegenwoordigen, zoals sociale partners, de financiële sector en onafhankelijke deskundigen.

Bestuurders De Nederlandsche Bank in het nieuws

facebook