De Nederlandsche Bank N.V.

Hier vindt u informatie over De Nederlandsche Bank N.V. en zijn functionarissen.

  • Hoofdkantoor De Nederlandsche Bank (DNB): Achtergracht 4, 1017 WP Amsterdam
  • De Nederlandsche Bank (DNB) kent sinds kort een nieuwe president: prof. dr. Klaas Knot
  • DNB pleit ervoor de Nederlandse economie 'schokbestendig' te maken
  • DNB streeft naar het verhogen van de arbeidsparticipatie
  • DNB is onderdeel van het Europese Stelsel van Centrale banken (ESCB)
  • DNB is opgericht in 1814 door Koning Willem I

Over De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) zet zich samen met andere nationale centrale banken binnen het Eurosysteem in voor pijsstabiliteit en streeft naar een betrouwbare efficiënte afwikkeling van het betalingsverkeer. Daarnaast ziet DNB erop toe dat financiële instellingen voldoende vermogen hebben om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen en draagt zij door economisch advies bij aan een goede nationale en internationale besluitvorming.

DNB pleit ervoor de Nederlandse economie 'schokbestendig' te maken. Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen zijn op steeds grotere schaal in het buitenland actief geworden, waardoor de economie gevoeliger is voor wat er in de internationale financiële sfeer gebeurt.

DNB kent sinds kort een nieuwe president: prof. dr. Klaas Knot, voorheen plaatsvervangend thesaurier-generaal en directeur financiële markten bij het ministerie van financiën. Daarvoor werkte hij bijna twaalf jaar voor DNB, onder meer als economisch beleidsmedewerker en als divisiedirecteur. Knot volgt Nout Wellink op.

Organisatiestructuur De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank is een naamloze vennootschap. Het dagelijkse bestuur is in handen van de directie die bestaat uit de president en drie directeuren, allen benoemd bij Koninklijk Besluit voor een periode van zeven jaar. De president is op persoonlijke titel lid van de Raad van Bestuur. Daarnaast kent DNB een Raad van Commissarissen - die toeziet op de algemene gang van zaken en de directie van advies dient - en een bankraad. De bankraad fungeert als klankbord van de directie en bestaat uit dertien leden die verschillende maatschappelijke geledingen vertegenwoordigen, zoals sociale partners, de financiële sector en onafhankelijke deskundigen.

Interviews De Nederlandsche Bank

Pamela Boumeester, Mauk Mulder en Helene Vletter-van Dort over vrouwen en macht

Pamela Boumeester, Mauk Mulder en Helene Vletter-van Dort over vrouwen en macht

Wenden ‘machtige’ vrouwen hun macht anders aan dan mannen? Wetenschapper Mauk Mulder, jurist Hélène Vletter-van Dort en bestuurder Pamela Boumeester hebben ieder hun eigen antwoorden.

Meer Interviews De Nederlandsche Bank

Bestuurders in het nieuws

facebook