Steven Maijoor

Steven Maijoor

Directeur toezicht banken bij De Nederlandsche Bank


Personalia

Naam: Steven Maijoor

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Steven Maijoor

Loopbaan Steven Maijoor

  • 2011 - 2021 Voorzitter, European Securities and Markets Authority (ESMA)
  • 2004 - 2011 Directeur, Autoriteit Financiele Markten (AFM )
  • 2001 - 2004 Decaan, Universiteit van Maastricht
  • 1994 - 2001 Hoogleraar, Universiteit van Maastricht
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Overige vermeldingen

Steven Maijoor deed in 1991 promotieonderzoek naar de regelgeving van de externe verslaggeving. Hij was onder andere gastonderzoeker aan de London School of Economics en de University of Southern California.

Bij AFM was Maijoor verantwoordelijk voor de portefeuille toezicht financiële verslaggeving, toezicht op accountantsorganisaties, integriteitstoezicht en een deel van de bedrijfsvoering.

Grote projecten die Steven Maijoor onder meer heeft geleid bij AFM waren de opbouw van het toezicht op een drietal gebieden: financiële verslaggeving, accountantsorganisaties en prospectussen.

Ook is Maijoor bij AFM verantwoordelijk geweest voor het toezicht openbare biedingen.

Trivia

Steven Maijoor is getrouwd en heeft twee dochters en een zoon.

facebook