Maarten Hillenaar

Maarten Hillenaar

Lid raad van advies bij Softcrow


Personalia

Naam: Mr. Maarten Hillenaar

Nationaliteit: Nederlandse en Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Maarten Hillenaar

  • 2014 - heden Lid raad van advies, Softcrow
  • 2014 - heden Principal consultant, PBLQ

Loopbaan Maarten Hillenaar

  • 2013 - 2021 Lid Raad van Toezicht, Rijndam Revalidatiecentrum
  • 2009 - 2013 Informatisering Rijk (CIO Rijk), Rijk
  • 2004 - 2008 Consultant , Het Expertise Centrum
  • 1995 - 2004 Algemeen directeur, PinkRoccade
  • 1982 - 1995 Hoofd Informatiebeleid, Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Opleiding Maarten Hillenaar

  • Rechten, Radboud Universiteit Nijmegen
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Overige vermeldingen

Voormalig rijks-CIO Maarten Hillenaar is in oktober 2014 toegetreden tot de Raad van Advies van Softcrow, een trusted third party ter waarborging van de continuïteit van digitale informatiestromen van bedrijven en organisaties.

Maarten Hillenaar was van 1 januari 2009 t/m eind 2013 werkzaam als directeur Informatiseringsbeleid Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 


In deze hoedanigheid gaf Hillenaar ondermeer richting aan de wijze waarop ICT bij de rijksoverheid wordt ingezet.

Maarten Hillenaar heeft zich gedurende bijna zijn hele loopbaan met ICT bezig gehouden. Zo was hij consultant bij Het Expertise Centrum (HEC), een adviesbureau voor ICT en bestuur in de publieke sector.

Ook maakte Hillenaar deel uit van een adviesgroep die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties adviseerde over ICT-vraagstukken.

Hillenaar is per april 2014 als principal consultant toegetreden tot adviesgroep PBLQ.

facebook