NSI (Nieuwe Steen Investments N.V.)

  • Beurscode: NSI (Smallcap)
  • Hoofdkantoor NSI: Kruisweg 661 - 665, 2130 KA Hoofddorp
  • De totale portefeuille van NSI bestaat uit 96 woningen en 147 bedrijfspanden (mrt 2011)
  • Het Nieuwe Kantoor (HNK) is het flexibele kantoorconcept van NSI

Over Nieuwe Steen Investments

NSI (voorheen Nieuwe Steen Investments) is een beursgenoteerd vastgoedfonds. NSI is een closed-end vastgoedfonds met veranderlijk kapitaal. NSI belegt in kantoren en winkels. NSI is op 1 maart 1993 van start gegaan. Sinds 3 april 1998 zijn de aandelen van NSI aan de Amsterdamse Effectenbeurs genoteerd.

In oktober 2011 is NSI gefuseerd met VastNed Offices/Industrial. VastNed O/I is in 1996 ontstaan uit een samenwerking van VastNed Management met Vaste Waarden Nederland NV. Onder VastNed Management vielen vervolgens VastNed O/I en VastNed Retail, dat sinds de fusie tussen NSI en VastNed O/I kortweg "VastNed" heet.

NSI belegt in winkels en kantoren in Nederland, Zwistersland en Frankrijk.

De missie van NSI luidt:

"Het met een consistent beleid behalen van een duurzaam en groeiend resultaat per aandeel, op basis van een kwalitatief goede vastgoedportefeuille".

Organisatiestructuur NSI (Nieuwe Steen Investments)

NSI (Nieuwe Steen Investments) bestaat inclusief de twee directieleden uit 58 personen. De dagelijkse leiding van NSI wordt uitgevoerd door de Raad van Bestuur (de directie) van NSI. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene zaken van NSI. Transacties in het buitenland en transacties met een waarde van meer dan 15 procent van het eigen vermogen dienen altijd eerst goedkeuring te krijgen van de voltallige Raad van Commissarissen.

Behalve de directie en de Raad van Commissarissen is er binnen NSI ook een beleggingsraad actief. Dit orgaan vertegenwoordigt de Raad van Commissarissen bij de beoordeling en goekeuring van aan- en verkoop van beleggingen, investeringen en ontwikkeling in de vastgoedportefeuille. De belegginsraad houdt daarmee toezicht op de uitvoering van het beleggingsgebied van de vennootschap. De belegginsraad bestaat uit drie commissarissen.

Meer Interviews Nieuwe Steen Investments

0
shares