SRH N.V.

Hier vindt u informatie over SRH N.V. en zijn functionarissen.

  • Beurscode: SR (Groot-niet-beursgenoteerd)
  • Hoofdkantoor SRH N.V.: Hojel City Center, Gebouw A, Croeselaan 1, 3521 BJ UTRECHT
  • Kernwaarden SRH N.V.: eenvoud, duidelijkheid en resultaat
  • SRH N.V. heeft ultimo 2011 € 5,4 miljard eigen vermogen
  • SRH N.V. heeft 7.300 medewerkers (FTE's) in dienst
  • Inkomen SRH N.V. 2011 € 6,12 miljard. Winst 2011 € 88 miljoen
  • Inkomen SRH N.V. 2010 € 7,07 miljard. Verlies 2010 € 259 miljoen

Over SRH N.V.

SNS Reaal is per 1 februari 2013 genationaliseerd. De naam van de vennootschap is op 1 september 2015 gewijzigd in SRH N.V. De verzekeringen zijn op dat moment overgedragen aan Vivat N.V.

SRH N.V. is een Nederlandse bankverzekeraar met een historie die teruggaat tot 1818.
Eenvoud en begrijpelijkheid zijn belangrijke kernwaarden voor het bedrijf dat zijn oorsprong kent bij de regionale spaarbanken en de vakbond (verzekeringen).

SRH N.V. bediende de markt met een aantal merken:

SNS Bank, SNS Property Finance, Reaal, ASB Bank, Zwitserleven, RegioBank, BLG Hypotheken, SNS Fundcoach, SNS Securities, SNS Asset Management, Proteq en Route Mobiel.

Met deze merken richtte SNS Reaal zich voornamelijk op de retailmarkt, inclusief het midden- en kleinbedrijf. Het aanbod van SNS Reaal bestaat uit drie kernproductgroepen:
   - hypotheken en vastgoedfinancieringen
   - sparen en beleggen
   - verzekeren en pensioenen

Organisatiestructuur SRH N.V.

SRH N.V. heeft een tweelaags bestuursstructuur, met een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur en de strategie van de bankverzekeraar. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor de uitvoering van de strategie.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur. Tevens staat de RvC de RvB van SRH N.V. terzijde. SNS Reaal heeft ten tijde van de kredietcrisis overheidssteun ontvangen, waardoor de overheid een commissariaat heeft geclaimd.

Over SRH N.V.

SNS Reaal is per 1 februari 2013 genationaliseerd. De naam van de vennootschap is op 1 september 2015 gewijzigd in SRH N.V. De verzekeringen zijn op dat moment overgedragen aan Vivat N.V.

SRH N.V. is een Nederlandse bankverzekeraar met een historie die teruggaat tot 1818.
Eenvoud en begrijpelijkheid zijn belangrijke kernwaarden voor het bedrijf dat zijn oorsprong kent bij de regionale spaarbanken en de vakbond (verzekeringen).

SRH N.V. bediende de markt met een aantal merken:

SNS Bank, SNS Property Finance, Reaal, ASB Bank, Zwitserleven, RegioBank, BLG Hypotheken, SNS Fundcoach, SNS Securities, SNS Asset Management, Proteq en Route Mobiel.

Met deze merken richtte SNS Reaal zich voornamelijk op de retailmarkt, inclusief het midden- en kleinbedrijf. Het aanbod van SNS Reaal bestaat uit drie kernproductgroepen:
   - hypotheken en vastgoedfinancieringen
   - sparen en beleggen
   - verzekeren en pensioenen

Organisatiestructuur SRH N.V.

SRH N.V. heeft een tweelaags bestuursstructuur, met een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur en de strategie van de bankverzekeraar. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor de uitvoering van de strategie.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur. Tevens staat de RvC de RvB van SRH N.V. terzijde. SNS Reaal heeft ten tijde van de kredietcrisis overheidssteun ontvangen, waardoor de overheid een commissariaat heeft geclaimd.

facebook