Atzo Nicolaļ

Directeur bij DSM Nederland BV (DSM)

Atzo Nicolaļ

Persoonlijk

Naam: Atzo Nicolaļ

Geboortejaar: 1960

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functies Atzo Nicolaļ

2011 - heden Directeur, DSM Nederland BV (DSM)
2015 - heden Commissaris, Eneco
2011 - heden Commissaris, Brightland Chemelot Campus
2011 - heden Commissaris, Chemelot Venture Fund
2011 - heden Vice-voorzitter, Algemeen Bestuur Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)
- heden Lid dagelijks bestuur, VNO-NCW
2012 - heden Voorzitter Raad van Toezicht, UvA en HvA
2007 - heden Bestuurslid, Academie De Gouden Ganzenveer
- heden Bestuurslid, de Nederlandse Bachvereniging
2011 - heden Voorzitter, Vogelbescherming Nederland
2011 - heden Bestuursvoorzitter, DSM Pensioenfonds (DSM)

Loopbaan Atzo Nicolaļ

2007 - 2011 VVD Buitenlandse Zaken
2008 - 2010 Voorzitter Raad van Toezicht, Nationaal Historisch Museum
2006 - 2007 Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, Nederlandse Staat
2003 - 2006 Staatssecretaris voor Europese Zaken, Nederlandse Staat
2002 - 2003 Staatssecretaris voor Europese Zaken, Nederlandse Staat
1998 - 2002 Tweede Kamerlid, woordvoerder Sociale Zaken, VVD
1995 - 1998 Algemeen Secretaris, Raad voor Cultuur, Kunst, en Mediaraad
1994 - 1995 Manager, Raad voor Cultuur
1990 - 1995 Algemeen Secretaris, Raad voor de Kunst
1987 - 1990 stafmedewerker, later hoofd Stafbureau Kunsten, Nederlandse Staat
1985 - 1987 studentassistent, VU, juridische faculteit

Opleiding Atzo Nicolaļ

1987 Rechten, Vrije Universiteit Amsterdam
1987 Politicologie, Vrije Universiteit Amsterdam

Overige vermeldingen


Thans is Atzo Nicolaï Tweede Kamerlid VVD. Hij pleitte in 2008 voor vrijheid van meningsuiting en kwam met een wetsvoorstel om deze te verruimen.

In juni 2011 stapt Atzo Nicolai uit de politiek. Per die datum start hij als nieuwe President van chemieconcern DSM Nederland.

Binnen DSM krijgt Nicolaï de leiding over 7.000 werknemers van het biotechconcern in Nederland. Hij neemt de plaats in van Jos Scheiders bij DSM, die na 35 jaar dienstijd met pensioen gaat.

Eerder was Nicolai staatssecretaris voor Europese Zaken en Minister voor bestuurlijke vernieuwing en koninkrijksrelaties in kabinet Balkenende III.

Als demissionair minister van Koninkrijksrelaties wordt Atzo Nicolai geroemd vanwege het akkoord dat hij in 2006 wist te bereiken voor een nieuwe staatkundige structuur van de Nederlandse Antillen.

VVD-bewindsman Nicolai sloot akkoorden met Sint Maarten en Curaçao om binnen het Koninkrijk verder te gaan als autonome landen. De Antilliaanse eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius werden omgedoopt tot 'bijzondere gemeente'.

Ook speelde Atzo Nicolai als staatssecretaris voor Europese Zaken een grote rol op het gebied van internationaal cultuurbeleid en de toetredingsonderhandelingen van tien nieuwe lidstaten tot de Europese Unie.

Trivia


Atzo Nicolai is samenwonend en heeft drie kinderen. Zijn hobbies ornithologie en alpinisme. Daarnaast is Nicolai muzikaal onderlegt en speelt hij klarinet en piano. Nicolai ontving de onderscheiding als Officier in de orde van Oranje Nassau.

Tijdens zijn studie rechten koos Atzo Nicolaï de afstudeerrichting staats- en bestuursrecht. Hij schreef een scriptie over ‘De ontregelde ambtenaar, typologieën van ambtelijke regeltoepassing vergeleken.

Als student was Nicolaï actief als producent van musicals als Candine in De Kleine Komedie te Amsterdam. Ook had hij een bijbaan als redacteur van studentenmagazine Honestum en het blad de JOVD (De Driemaster).

Naast het onderhouden van de redactie schreef Atzo Nicolaï ook zelf artikelen in dag- en weekbladen. Enkele publicaties op zijn naam zijn:

- De kansen van polderen voor multinationals (Trouw, 2013)
- Innovatieprikkels. Slimme steun van de staat (FD Outlook, 2012)
- Nederland Europa, Van droom naar daad (Buitenlandse Zaken 2005)
- De herhaling doorbroken, aanpak van recidive (VVD 2001)
- Keuzevrijheid voor de kijker, convergentie van ether en kabel (VVD 2000)
- De vis en het water, reflectie op wat, waarom en hoe van OC&W (Onderwijs Cultuur en Wetenschap 1998)
- Naar een liberale cultuurpolitiek, VVD moet cultuurpolitiek een centrale plaats geven (Liberaal Reveil 1996).

Atzo Nicolaï is per 1 juli 2011 lid van het dagelijks en algemeen bestuur van VNO-NCW. Hij volgde Jos Schneiders op.