Atzo Nicolaï

Atzo Nicolaï

Bestuurslid bij VNO-NCW


Personalia

Naam: Mr. drs. Atzo Nicolaï

Geboortejaar: 1960

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op Contact

Huidige functies Atzo Nicolaï

 • 2020 - heden Bestuurslid, VNO-NCW
 • 2011 - heden Commissaris, Brightland Chemelot Campus
 • 2011 - heden Commissaris, Chemelot Venture Fund
 • 2011 - heden Vice-voorzitter, Algemeen Bestuur Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)
 • - heden Lid raad van toezicht, Bonnefantenmuseum
 • - heden Lid Bestuur, De Avond van Wetenschap & Maatschappij
 • - heden Lid Raad van Advies, Nationale Denktank

Loopbaan Atzo Nicolaï

 • 2015 - 2020 Commissaris, Eneco
 • 2011 - 2019 Directeur, DSM Nederland BV
 • 2011 - 2018 Bestuursvoorzitter, DSM Pensioenfonds
 • 2011 - 2017 Voorzitter, Vogelbescherming Nederland
 • 2012 - 2016 Voorzitter raad van toezicht, UvA en HvA
 • 2007 - 2015 Bestuurslid, Academie De Gouden Ganzenveer
 • 2007 - 2011 Tweede Kamerlid, woordvoerder Buitenlandse Zaken, VVD
 • 2008 - 2010 Voorzitter raad van toezicht, Nationaal Historisch Museum
 • 2006 - 2007 Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, Nederlandse Staat
 • 2003 - 2006 Staatssecretaris voor Europese Zaken, Nederlandse Staat
 • 2002 - 2003 Staatssecretaris voor Europese Zaken, Nederlandse Staat
 • 1998 - 2002 Tweede Kamerlid, woordvoerder Sociale Zaken, VVD
 • 1995 - 1998 Algemeen Secretaris, Raad voor Cultuur, Kunst, en Mediaraad
 • 1994 - 1995 Manager, Raad voor Cultuur
 • 1990 - 1995 Algemeen Secretaris, Raad voor de Kunst
 • 1987 - 1990 Stafmedewerker, later hoofd Stafbureau Kunsten, Nederlandse Staat
 • 1985 - 1987 Studentassistent, VU, juridische faculteit

Opleiding Atzo Nicolaï

 • 1987 Rechten, Vrije Universiteit Amsterdam
 • 1987 Politicologie, Vrije Universiteit Amsterdam

Overige vermeldingen

Thans is Atzo Nicolaï Tweede Kamerlid VVD. Hij pleitte in 2008 voor vrijheid van meningsuiting en kwam met een wetsvoorstel om deze te verruimen.

In juni 2011 stapt Atzo Nicolai uit de politiek. Per die datum start hij als nieuwe President van chemieconcern DSM Nederland.

Binnen DSM krijgt Nicolaï de leiding over 7.000 werknemers van het biotechconcern in Nederland. Hij neemt de plaats in van Jos Scheiders bij DSM, die na 35 jaar dienstijd met pensioen gaat.

Eerder was Nicolai staatssecretaris voor Europese Zaken en Minister voor bestuurlijke vernieuwing en koninkrijksrelaties in kabinet Balkenende III.

Als demissionair minister van Koninkrijksrelaties wordt Atzo Nicolai geroemd vanwege het akkoord dat hij in 2006 wist te bereiken voor een nieuwe staatkundige structuur van de Nederlandse Antillen.

VVD-bewindsman Nicolai sloot akkoorden met Sint Maarten en Curaçao om binnen het Koninkrijk verder te gaan als autonome landen. De Antilliaanse eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius werden omgedoopt tot 'bijzondere gemeente'.

Ook speelde Atzo Nicolai als staatssecretaris voor Europese Zaken een grote rol op het gebied van internationaal cultuurbeleid en de toetredingsonderhandelingen van tien nieuwe lidstaten tot de Europese Unie.

Trivia

Atzo Nicolai is getrouwd en heeft drie kinderen. Zijn hobbies ornithologie en alpinisme. Daarnaast is Nicolai muzikaal onderlegd en speelt hij klarinet en piano. Nicolai ontving de onderscheiding als Officier in de orde van Oranje Nassau.

Tijdens zijn studie rechten koos Atzo Nicolaï de afstudeerrichting staats- en bestuursrecht. Hij schreef een scriptie over ‘De ontregelde ambtenaar, typologieën van ambtelijke regeltoepassing vergeleken.

Als student was Nicolaï actief als producent van musicals als Candine in De Kleine Komedie te Amsterdam. Ook had hij een bijbaan als redacteur van studentenmagazine Honestum en het blad de JOVD (De Driemaster).

Naast het onderhouden van de redactie schreef Atzo Nicolaï ook zelf artikelen in dag- en weekbladen. Enkele publicaties op zijn naam zijn:

- De kansen van polderen voor multinationals (Trouw, 2013)
- Innovatieprikkels. Slimme steun van de staat (FD Outlook, 2012)
- Nederland Europa, Van droom naar daad (Buitenlandse Zaken 2005)
- De herhaling doorbroken, aanpak van recidive (VVD 2001)
- Keuzevrijheid voor de kijker, convergentie van ether en kabel (VVD 2000)
- De vis en het water, reflectie op wat, waarom en hoe van OC&W (Onderwijs Cultuur en Wetenschap 1998)
- Naar een liberale cultuurpolitiek, VVD moet cultuurpolitiek een centrale plaats geven (Liberaal Reveil 1996).

Atzo Nicolaï is per 1 juli 2011 lid van het dagelijks en algemeen bestuur van VNO-NCW. Hij volgde Jos Schneiders op.

Laatste nieuws over Atzo Nicolaï


Atzo Nicolaï vertrekt als president DSM Nederland

DSM heeft vandaag bekendgemaakt dat Atzo Nicolaï medio 2019 zijn functie van president DSM Nederland neerlegt.

Gepubliceerd op 31-01-19

Lees artikel
facebook