Bernard Al

Bernard Al

Persoonlijk

Naam: Dr. Bernard Al

Geboortejaar: 1945

Nationaliteit: Nederlandse

Overleden: 19-12-2015

Loopbaan Bernard Al

2010 - 2015 Commissaris (vice-voorzitter), Centraal Boekhuis
2001 - 2015 Non-executive Director, Sopheon
2007 - 2009 Commissaris, Centraal Boekhuis
1997 - 2000 CEO, Wolters Kluwer Nederland
1994 - 1997 Directeur,
- 1994 Hoogleraar Franse Taalkunde, Vrije Universiteit Amsterdam

Opleiding Bernard Al

Franse Taal- en Letterkunde, Universiteit van Utrecht

Overige vermeldingen


Bernard Al was van 1997 tot medio 2000 Chairman en CEO van Wolters Kluwer Nederland. Voor Wolters Kluwer was Bernard Al hoogleraar Franse taalkunde en decaan aan de VU in Amsterdam. Tevens zat hij in de Raad van Toezicht Universiteit van Amsterdam.

Voormalige nevenfuncties
- Commissaris Inifinitas Learning
- Bestuurslid Regieorgaan Geesteswetenschappen