Rectificatie Top 25

Datum: 20-05-2010

Rectificatie Top 25

In de top-25 machtigste vrouwen (Management Scope nr. 05) schrijven we dat Dien de Boer-Kruyt (nummer 7 op de lijst) over twee jaar haar derde zittingstermijn bij Reed Elsevier zal voltooien.

Dit is niet correct: De Boer-Kruyt is eind april teruggetreden als commissaris bij Reed Elsevier en werd opgevolgd door Marike van Lier Lels. Onze excuses hiervoor. Het terugtreden van De Boer-Kruyt heeft overigens geen gevolgen voor deze ranking, het terugtreden valt na de peildatum van het onderzoek.

Dien de Boer - Kruyt

  • Voorzitter Raad van Bestuur Greenpeace
  • Commissaris Allianz Nederland
  • Commissaris Hoge Raedt Groep
  • Commissaris D.E MASTER BLENDERS 1753
  • Leiderschaps training Twijnstra en Gudde