Gerrit Ybema

Gerrit Ybema

Persoonlijk

Naam: Gerrit Ybema MSc

Geboortejaar: 1945

Nationaliteit: Nederlandse

Loopbaan Gerrit Ybema

1986 - 1990 lid Gemeenteraad, Gemeente Leeuwarden
1989 - 1998 Nederlandse Staat
1998 - 2002 staatssecretaris Economische Zaken (d66), Nederlandse Staat
2003 - 2012 Commissaris, Arcadis

Opleiding Gerrit Ybema

1977 Economie, Universiteit van Groningen, Groningen

Overige vermeldingen


Gerrit Ybema is op 66-jarige leeftijd, na een ziekbed, overleden.

Ybema is voormalig Kamerlid en Staatssecretaris van Economische Zaken. Later was hij onder andere lid van de Raad van Commissarissen van Arcadis, Alliander en Cordys.

Trivia


Gerrit Ybema woonde samen en had drie kinderen uit een eerder huwelijk. Als staatssecretaris zette hij zich in voor een betere toegang tot de Europese markt voor ontwikkelingslanden.