Henri Martre

Henri Martre

Lid raad van bestuur bij France Telecom


Personalia

Naam: Henri Martre

Nationaliteit: Franse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Henri Martre

  • 2003 - heden Lid raad van bestuur, France Telecom

Loopbaan Henri Martre

  • Commissaris (vice-voorzitter), KLM
  • 1993 - 2002 Voorzitter, AFNOR (European Association of Aerospace Manufacturers)
  • 1993 - 2002 Voorzitter, AECMA Association Européenne des Constructeurs de Matériel Aérospatial
  • 1990 - 1993 Voorzitter, Gifas (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales)
  • 1986 - 1992 Commissaris (vice-voorzitter), Airbus Industrie
  • 1983 - 1992 Chairman en CEO, Aérospatiale

Opleiding Henri Martre

  • Ingenieursopleiding , Ecole Polytechnique, & Ecole Nationale Superieure des Telecommunications
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Overige vermeldingen

Henri Martre bekleedt diverse bestuursfuncties in de vliegtuigindustrie.

Nevenfuncties:

- Bestuurslid Renault S.A.
- SOGEPA (Holding van Frans staatbedrijf EADS)
- On-X
- Lid van het Executive Committee SOFRADIR
- Voorzitter van de Raad van Commissarissen ESL
- Voorzitter van UN/CEFACT
- Lid van de Adviesraad Banque de France
- Lid van de Hoge Raad the Aviation Marchande
- Lid van CEPII Board
- Adviseur van her Franse agentschap les Investissements Internationaux

Henri Martre stond als voorzitter en CEO van vliegtuigbouwer Aérospatiale aan de basis van de vorming van de succesvolle Europese multi-nationale luchtvaartonderneming Airbus.

Trivia

Van 1977 tot 1983 diende J.F.Henri Martre als afgevaardigde van de algemene delegatie voor wapenarsenaal.

facebook