Jaap de Hoop Scheffer

Jaap de Hoop Scheffer

Hoogleraar bij Universiteit Leiden


Personalia

Naam: Jaap de Hoop Scheffer MME

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Jaap de Hoop Scheffer

 • 2010 - heden Hoogleraar, Universiteit Leiden

Loopbaan Jaap de Hoop Scheffer

 • - 2020 Non-executive Director, Air France-KLM
 • - 2019 Lid Raad van Toezicht, Diabetes Onderzoek Nederland
 • 2012 - 2018 Voorzitter raad van toezicht, Rijksmuseum
 • 2004 - 2009 Secretaris-generaal, NAVO
 • 2002 - 2003 Minister van Buitenlandse Zaken, Nederlandse Staat
 • 1997 - 2001 Voorzitter Tweede Kamerfractie, CDA
 • 1986 - 2002 Lid Tweede Kamer , CDA
 • 1980 - 1986 Secretaris Minister van Buitenlandse Zaken, Nederlandse Staat
 • 1978 - 1980 Ambassadesecretaris Permanente Vertegenwoordiging van Nederland, NAVO, Brussel
 • 1976 - 1978 Derde Ambassadesecretaris te Accra, Ghana, Nederlandse Staat
 • 1974 - 1976 Reserve Officier , Koninklijke luchtmacht

Opleiding Jaap de Hoop Scheffer

 • 1967 - 1974 Nederlands recht, Universiteit van Leiden, Leiden
 • Leergang Buitenlandse Betrekkingen, Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ), Den Haag
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Overige vermeldingen

In 2011 is Jaap de Hoop Scheffer op voordracht van de Nederlandse staat benoemd tot Non-executive Director bij Air France-KLM. Hij vervangt Frits Bolkestein die eerder deze positie bekleedde.

Jaap de Hoop Scheffer staat bekend als hartelijke en sportieve politicus en als bekwaam diplomaat. Van 1986 tot en met 2003 was hij voor het CDA actief in de nationale politiek. Eerst als Tweede Kamerlid, daarna onder meer als voorzitter van de Tweede Kamerfractie van het CDA en voorzitter van de vaste commissie Buitenlandse Zaken, voorzitter van de vaste commissie Ontwikkelingssamenwerking.

Jaap de Hoop Scheffer heeft verschillende (koninklijke) onderscheidingen gekregen:
- Prins Maurits Medaille (1989)
- Ridder in de Orde van Oranje Nassau (2002)
- Officier in de Orde van Oranje Nassau (2003)
- Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau (2009)
- Grootkruis in Orde van de Ster van Roemenië (2004)
- Orde van de Drie Sterren van Letland (2004)
- Ridder-Commandeur in de Orde van Sint Michaël en Sint George van Groot-Brittanië (2010)

Vorige nevenfuncties:
- lid bestuur Vereniging van de Buitenlandse Dienst
- lid beheerscommissie praktijkschool voor de veehouderij te Oenkerk, van 1987 tot 1994
- lid bestuur Atlantische Commissie, van 1987 tot 1 januari 1995
- lid bestuur Vereniging Nederland in den vreemde, van april 1989 tot januari 1990
- lid Comité J.H. van Roijen-fonds, van 1990 tot maart 1997
- lid begeleidingscommissie NMCP-Eastern Europe van het NCW, van 1991 tot maart 1997
- lid bestuur Leidse Hogeschool
- lid Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, van 26 september 1991 tot 3 oktober 1994
- lid bestuur Foundation for International Ethnic Relations, van 1993 tot maart 1997
- vicevoorzitter Atlantische Commissie, van 1 januari 1995 tot maart 1997
- voorzitter Stichting Nederlands Centrum voor Handelsbevordering, van 1 januari 2001 tot juli 2002 gedelegeerde commissies, presidia etc.
- voorzitter vaste commissie voor Ontwikkelingssamenwerking (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 28 november 1989 tot 17 mei 1994
- voorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 8 november 2001 tot 23 mei 2002

Trivia

Jaap de Hoop Scheffer komt uit een gegoede Amsterdamse familie. Zijn vader was algemeen secretaris van de Vereniging voor de Effectenhandel. Zijn grootvaders waren directeur van de Nationale Hypotheekbank (van vaderskant) en directeur van een exportbedrijf in zuivel (van moederskant). 

De Hoop Scheffer heeft gymnasium gedaan op het Sint Ignatius College in Amsterdam. Tijdens zijn studententijd in Leiden was hij lid van studentenvereniging Miverva.

Jaap de Hoop Scheffer is getrouwd (Brussel, 1974) en heeft 2 dochters.

Zijn hobby's zijn hockey, hardlopen, tennis en squash en hij houdt van zingen en lezen.

facebook