Jaap de Hoop Scheffer

Non-executive Director bij Air France-KLM

Jaap de Hoop Scheffer

Persoonlijk

Naam: Prof. mr. Jaap de Hoop Scheffer

Geboortejaar: 1948

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functies Jaap de Hoop Scheffer

2011 - heden Non-executive Director, Air France-KLM
2012 - heden Voorzitter Raad van Toezicht, Rijksmuseum
2010 - heden Hoogleraar, Universiteit Leiden

Loopbaan Jaap de Hoop Scheffer

2004 - 2009 Secretaris-generaal, NAVO
2002 - 2003 Minister van Buitenlandse Zaken, Nederlandse Staat
1997 - 2001 Voorzitter Tweede Kamerfractie, CDA
1986 - 2002 Lid Tweede Kamer , CDA
1980 - 1986 Secretaris Minister van Buitenlandse Zaken, Nederlandse Staat
1978 - 1980 Ambassadesecretaris Permanente Vertegenwoordiging van Nederland, NAVO, Brussel
1976 - 1978 Derde Ambassadesecretaris te Accra, Ghana, Nederlandse Staat
1974 - 1976 Reserve Officier , Koninklijke luchtmacht

Opleiding Jaap de Hoop Scheffer

1967 - 1974 Nederlands Recht, Universiteit van Leiden, Leiden
Leergang Buitenlandse Betrekkingen, Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ), Den Haag

Overige vermeldingen


In 2011 is Jaap de Hoop Scheffer op voordracht van de Nederlandse staat benoemd tot Non-executive Director bij Air France-KLM. Hij vervangt Frits Bolkestein die eerder deze positie bekleedde.

Jaap de Hoop Scheffer staat bekend als hartelijke en sportieve politicus en als bekwaam diplomaat. Van 1986 tot en met 2003 was hij voor het CDA actief in de nationale politiek. Eerst als Tweede Kamerlid, daarna onder meer als voorzitter van de Tweede Kamerfractie van het CDA en voorzitter van de vaste commissie Buitenlandse Zaken, voorzitter van de vaste commissie Ontwikkelingssamenwerking.

Jaap de Hoop Scheffer heeft verschillende (koninklijke) onderscheidingen gekregen:
- Prins Maurits Medaille (1989)
- Ridder in de Orde van Oranje Nassau (2002)
- Officier in de Orde van Oranje Nassau (2003)
- Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau (2009)
- Grootkruis in Orde van de Ster van Roemenië (2004)
- Orde van de Drie Sterren van Letland (2004)
- Ridder-Commandeur in de Orde van Sint Michaël en Sint George van Groot-Brittanië (2010)

Vorige nevenfuncties:
- lid bestuur Vereniging van de Buitenlandse Dienst
- lid beheerscommissie praktijkschool voor de veehouderij te Oenkerk, van 1987 tot 1994
- lid bestuur Atlantische Commissie, van 1987 tot 1 januari 1995
- lid bestuur Vereniging Nederland in den vreemde, van april 1989 tot januari 1990
- lid Comité J.H. van Roijen-fonds, van 1990 tot maart 1997
- lid begeleidingscommissie NMCP-Eastern Europe van het NCW, van 1991 tot maart 1997
- lid bestuur Leidse Hogeschool
- lid Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, van 26 september 1991 tot 3 oktober 1994
- lid bestuur Foundation for International Ethnic Relations, van 1993 tot maart 1997
- vicevoorzitter Atlantische Commissie, van 1 januari 1995 tot maart 1997
- voorzitter Stichting Nederlands Centrum voor Handelsbevordering, van 1 januari 2001 tot juli 2002 gedelegeerde commissies, presidia etc.
- voorzitter vaste commissie voor Ontwikkelingssamenwerking (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 28 november 1989 tot 17 mei 1994
- voorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 8 november 2001 tot 23 mei 2002

Trivia


Jaap de Hoop Scheffer komt uit een gegoede Amsterdamse familie. Zijn vader was algemeen secretaris van de Vereniging voor de Effectenhandel. Zijn grootvaders waren directeur van de Nationale Hypotheekbank (van vaderskant) en directeur van een exportbedrijf in zuivel (van moederskant). 

De Hoop Scheffer heeft gymnasium gedaan op het Sint Ignatius College in Amsterdam. Tijdens zijn studententijd in Leiden was hij lid van studentenvereniging Miverva.

Jaap de Hoop Scheffer is getrouwd (Brussel, 1974) en heeft 2 dochters.

Zijn hobby's zijn hockey, hardlopen, tennis en squash en hij houdt van zingen en lezen.