Jan Mengelers voorzitter Europese belangenorganisatie EARTO

Datum: 08-12-2011

Jan Mengelers voorzitter Europese belangenorganisatie EARTO

Jan Mengelers, voorzitter van de TNO Raad van Bestuur, is verkozen tot voorzitter van de Europese belangenorganisatie EARTO.

De benoeming van Jan Mengelers vond plaats op 8 december 2011, tijdens de vergadering van EARTO bestuurders in Brussel.

Jan Mengelers
De TNO bestuursvoorzitter start in januari 2012 als voorzitter van EARTO. Megelers volgt dan Erkki Leppävuori op, thans CEO van het technisch onderzoekscentrum VTT in Finland.

EARTO
Jan Mengelers zegt vereerd te zijn met zijn nieuwe functie. De Europese organisatie EARTO behartigt de belangen van meer dat 350 onderzoeks- en technologieorganisaties in heel Europa.

Jan Mengelers

 • TNO
 • Voorzitter EuroTech Universities
 • Voorzitter TU Eindhoven (TU/e)
 • Commissaris TU/e Holding B.V.
 • Lid Comité van Toezicht OP Zuid-Nederland
 • Secretaris/penningmeester Bestuur Stichting Brainport
 • Lid 3TU-Federatie
 • Lid AcTI (Netherlands Academy of Technology and Innovation)
 • Vicevoorzitter Algemeen Bestuur VSNU
 • Vicevoorzitter VSNU Stuurgroep Internationalisering
 • Penningmeester Bestuur STT (Stichting toekomstbeeld der Techniek)
 • Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
 • Voorzitter Stichting GLOW
 • Bestuurslid Stichting PSV
 • Lid Commissie Technologie en Innovatie VNO-NCW