Jean-Claude Trichet

Lid Raad van Bestuur bij EADS (moederbedrijf Airbus)

Jean-Claude Trichet

Persoonlijk

Naam: Jean-Claude Trichet

Geboortejaar: 1942

Nationaliteit: Franse

Huidige functies Jean-Claude Trichet

2012 - heden Lid Raad van Bestuur, EADS (moederbedrijf Airbus)

Loopbaan Jean-Claude Trichet

2003 - 2011 oud-voorzitter, Europese Centrale Bank
2003 - 2011 president, voorzitter van de presidenten van de G-10 , Europese Centrale Bank
1999 - President, Banque de France
1998 - Lid Raad van Bestuur, Europese Centrale Bank
1995 - 2003 plaatsvervangend gouverneur , Internationaal Monetair Fonds
1994 - Voorzitter, Europees Monetair Instituut
1993 - 1995 president Banque de France (eerste ambtstermijn), lid raad van bestuur Bank voor Internationale Betalingen, gouverneur Wereldbank, Wereldbank
1992 - 1993 Voorzitter, Europees Monetair Comité
1987 - 1993 directeur van de schatkist, plaatsvervangend gouverneur Internationaal Monetair Fonds (tot 1993), plaatsvervangend gouverneur Wereldbank, toezichthouder Banque de France, Wereldbank
1986 - directeur kabinet van de minister van Economische Zaken, Financiën en Privatisering , Nederlandse Staat
1985 - 1993 hoofd Dienst internationale aangelegenheden , schatkist, voorzitter Club de Paris - herschikking van de schuldvorderingen van de regering
1981 - 1985 adjunct-directeur bilaterale aangelegenheden , de schatkist
1978 - 1981 adviseur Franse president inzake industrie, energie en wetenschappelijk onderzoek, adviseur minister van Economische Zaken , Franse Overheid
1976 - 1978 Secretaris-generaal, Comité Interministériel pour l'Aménagement des Structures Industrielles (CIASI)
1975 - aangesteld , de schatkist
1974 - aangesteld bij de Algemene Inspectie van Financiën ,
1971 - 1974 adjunct-inspecteur Financiën ,
1966 - 1968 ingenieur , particuliere sector

Opleiding Jean-Claude Trichet

1964 Ingénieur civil des Mines, École nationale supérieure des Mines de Nancy, Nancy, Civiel ingenieur mijnbouw
1966 Economische wetenschappen, Université de Paris VI, Parijs
1966 Institut d'études politiques de Paris , Parijs, Parijs instituut voor politieke studies
1969 - 1971 Ecole nationale d'administration , school voor nationale topambtenaren

Overige vermeldingen


Na zijn vertrek als President van de ECB (European Central Bank) in 2011, werd eind januari 2012 bekend dat Trichet bestuurder wordt van EADS, moederbedrijf van luchtvaartconcern Airbus. EADS is voor 45% in handen van de Duitsen en Franse overheid.

Trivia


Trichet zijn in de loop der jaren de nodige onderscheidingen toegekend. Hij is commandeur in de nationale orde van de Légion d'honneur en officier in de nationale orde van verdienste (l'Ordre national du Mérite). Duitsland eerde hem met het grootkruis 1e klasse in de Orde van Verdienste.

Trichet is tevens commandeur of grootofficier in de nationale ordes van verdienste van Argentinië, Oostenrijk, België, Brazilië, Equador, Duitsland, Ivoorkust, Joegoslavië.

Ook ontving Tricht de nodige prijzen. zo verkoos de Financial Times Trichet in 2007 tot "Person of the Year". Een aantal universiteiten heeft Trichet eredoctoraten verleend.