Jean-Claude Trichet

Jean-Claude Trichet

Lid raad van bestuur bij EADS (moederbedrijf Airbus)


Personalia

Naam: Jean-Claude Trichet

Nationaliteit: Franse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Jean-Claude Trichet

 • 2012 - heden Lid raad van bestuur, EADS (moederbedrijf Airbus)

Loopbaan Jean-Claude Trichet

 • 2003 - 2011 oud-voorzitter, Europese Centrale Bank
 • 2003 - 2011 president, voorzitter van de presidenten van de G-10 , Europese Centrale Bank
 • 1999 - President, Banque de France
 • 1998 - Lid raad van bestuur, Europese Centrale Bank
 • 1995 - 2003 plaatsvervangend gouverneur , Internationaal Monetair Fonds
 • 1994 - Voorzitter, Europees Monetair Instituut
 • 1993 - 1995 president Banque de France (eerste ambtstermijn), lid raad van bestuur Bank voor Internationale Betalingen, gouverneur Wereldbank, Wereldbank
 • 1992 - 1993 Voorzitter, Europees Monetair Comité
 • 1987 - 1993 directeur van de schatkist, plaatsvervangend gouverneur Internationaal Monetair Fonds (tot 1993), plaatsvervangend gouverneur Wereldbank, toezichthouder Banque de France, Wereldbank
 • 1986 - directeur kabinet van de minister van Economische Zaken, Financiën en Privatisering , Action
 • 1985 - 1993 hoofd Dienst internationale aangelegenheden , schatkist, voorzitter Club de Paris - herschikking van de schuldvorderingen van de regering
 • 1981 - 1985 adjunct-directeur bilaterale aangelegenheden , de schatkist
 • 1978 - 1981 adviseur Franse president inzake industrie, energie en wetenschappelijk onderzoek, adviseur minister van Economische Zaken , Franse Overheid
 • 1976 - 1978 Secretaris-generaal, Comité Interministériel pour l'Aménagement des Structures Industrielles (CIASI)
 • 1975 - aangesteld , de schatkist
 • 1974 - aangesteld bij de Algemene Inspectie van Financiën ,
 • 1971 - 1974 adjunct-inspecteur Financiën ,
 • 1966 - 1968 ingenieur , particuliere sector

Opleiding Jean-Claude Trichet

 • 1964 Ingénieur civil des Mines, École nationale supérieure des mines de Nancy, Nancy, Civiel ingenieur mijnbouw
 • 1966 Economische wetenschappen, Université de Paris VI, Parijs
 • 1966 Institut d'études politiques de Paris , Parijs, Parijs instituut voor politieke studies
 • 1969 - 1971 Ecole nationale d'administration , school voor nationale topambtenaren
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Overige vermeldingen

Na zijn vertrek als President van de ECB (European Central Bank) in 2011, werd eind januari 2012 bekend dat Trichet bestuurder wordt van EADS, moederbedrijf van luchtvaartconcern Airbus. EADS is voor 45% in handen van de Duitsen en Franse overheid.

Trivia

Trichet zijn in de loop der jaren de nodige onderscheidingen toegekend. Hij is commandeur in de nationale orde van de Légion d'honneur en officier in de nationale orde van verdienste (l'Ordre national du Mérite). Duitsland eerde hem met het grootkruis 1e klasse in de Orde van Verdienste.

Trichet is tevens commandeur of grootofficier in de nationale ordes van verdienste van Argentinië, Oostenrijk, België, Brazilië, Equador, Duitsland, Ivoorkust, Joegoslavië.

Ook ontving Tricht de nodige prijzen. zo verkoos de Financial Times Trichet in 2007 tot "Person of the Year". Een aantal universiteiten heeft Trichet eredoctoraten verleend.

facebook