Jos van Campen

Geen recente functie bekend bij de redactie

Jos van Campen

Persoonlijk

Naam: Jos van Campen

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functies Jos van Campen

2014 - heden Geen recente functie bekend bij de redactie

Loopbaan Jos van Campen

2003 - 2014 Voorzitter Raad van Beheer, Royal Cosun
2007 - 2014 Voorzitter, CIBE
1992 - 2003 Lid Raad van Beheer, Royal Cosun
Akkerbouwer in de Noordoostpolder,

Overige vermeldingen


Jos van Campen was van 2003 tot 2014 voorzitter van de Raad van Beheer van Royal Cosun. In die hoedanigheid was hij eindverantwoordelijk voor de gehele gang van zaken binnen de coöperatie.

Van Campen was de opvolger van Harm Eiso Clevering, die na tien jaar afscheid nam van de coöperatie.

Jos van Campen is akkerbouwer in de Noordoostpolder. Hij startte zijn loopbaan binnen Cosun als als kringbestuurder, en later voorzitter van de kring Noordoostpolder.

Voorzitter CIBE
Eind mei 2007 is Van Campen verkozen tot voorzitter van CIBE, de Europese organisatie van bietentelers.

CIBE trad op als belangenbehartiger in Brussel en speelt een belangrijke rol in de discussies over aanpassing van de suikermarktordening. Tevens worden binnen CIBE ervaringen uitgewisseld over bijvoorbeeld de bietenteelt en de bietenontvangst.

 

Trivia


Jos van Campen was als bestuurslid van KWPN actief in de wereld van de paardensport en –fokkerij.

Zes bijzondere inwoners van Noordoostpolder kregen vrijdag 24 april een Koninklijke Onderscheiding opgespeld. Jos van Campen is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.