Kees Goudswaard commissaris De Nederlandsche Bank

Datum: 12-09-2012

Kees Goudswaard commissaris De Nederlandsche Bank

Kees Goudswaard is per 1 oktober 2012 benoemd tot lid van de raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank.

Goudswaard, bijzonder hoogleraar sociale zekerheid (1995) en hoogleraar toegepaste economie (2000) aan de Universiteit van Leiden, heeft in zijn loopbaan een rijke ervaring opgedaan op het terrein van sociale zekerheid, overheidsfinanciën en het pensioenstelsel. Als commissaris van DNB zal hij in nauw overleg met Joanne Kellermann het onderhoud van de pensioenfondsen ter hand nemen.


Kees Goudswaard was in 2010 voorzitter van de commissie Goudswaard die het kabinet adviseerde over de toekomst van het pensionstelsel. Hij was van 1994 tot 2008 kroonlid van de SER. Van 2000 tot 2006 was hij lid van het dagelijks bestuur.

Raad van commissarissen DNB
Met de benoeming van Goudswaard is het commissariaat van DNB weer op de vereiste sterkte. Goudswaard is het vierde nieuwe gezicht in de RvC. Alexander Rinnoy Kan (voorzitter), Feike Sijbesma en Wim Kuijken werden voor Goudswaard al benoemd.
Ewald Kist is per 1 september afgetreden. Wout Tuinenburg zal per 1 oktober 2012 aftreden.


 

Kees Goudswaard

  • Commissaris De Nederlandsche Bank
  • Hoogleraar toegepaste economie Universiteit Leiden
  • Hoofd afdeling Economie Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden
  • Bijzonder hoogleraar sociale zekerheid Universiteit Leiden