Wouter Tuinenburg

Wouter Tuinenburg


Personalia

Naam: Wouter Tuinenburg

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op Contact

Loopbaan Wouter Tuinenburg

  • 2004 - Commissaris, De Nederlandsche Bank
  • 2004 - Commissaris, De Nederlandsche Bank
  • 1996 - 1998 Voorzitter raad van bestuur, SRH N.V.
  • 1986 - 1996 In dienst, De Centrale (nu SNS Reaal)
  • 1979 - 1986 Financieel directeur /penningmeester, de Industriebond FNV

Overige vermeldingen

Wouter Tuinenburg was vice voorzitter van de Raad van Bestuur van SNS-Reaal. Hij ging met 60 jaar met pensioen.

Aanvankelijk zou Tuinenburg tot mei 1999 in de raad van bestuur van SNS Reaal te blijven zitten. Door de benoeming van Gerard van Olphen tot vice-voorzitter van de RvB, vertrok hij zes maanden eerder dan gepland.

Wout Tuinenburg was bestuursvoorzitter van Reaal toen de fusie met SNS in 1996 rond kwam.

Vakbondsman
Daarvoor had Tuinenburg bij De Centrale, de verzekeringsmaatschappij van de vroegere vakvereniging NVV, orde op zaken gesteld.

Tuinenburg was bij De Centrale terecht gekomen nadat hij zich jarenlang had ingezet bij de vakbeweging.

Bij metaalbedrijf De Vries Robbé kwam Wout Tuinenburg in contact met de vakbeweging. Later werd hij bestuurder van de Metaalbond NVV, die na de fusie met het NKV opging in de Metaalbond FNV.

FNV
In 1979 maakte Tuinenburg de overstap naar de Industriebond FNV, waar hij financieel directeur van werd. Die functie vervulde hij zeven jaar.

Wout Tuinenburg maakte bij FNV naam als harde, slimme onderhandelaar en koel rekenaar. Ondanks een fikse terugloop van het aantal leden, eind jaren ’70, nam het vermogen van de organisatie met miljoenen guldens toe.

Een vakbondsman in hart en nieren is Tuinenburg altijd gebleven. Hij is ruim veertig jaar lid van de Industriebond, nu onderdeel van FNV Bondgenoten.

DNB commissaris
Sinds 2004 is Tuinenburg lid van de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank (DNB).

facebook