Xander den Uyl

Lid Raad van Bestuur bij ABP

Xander den Uyl

Persoonlijk

Naam: Xander den Uyl

Nationaliteit:

Huidige functies Xander den Uyl

2015 - heden Lid Raad van Bestuur, ABP
2014 - heden Voorzitter Raad van Toezicht, Stichting bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat
2014 - heden Lid Raad van Toezicht, Stichting
2011 - heden Vice-voorzitter Raad van Bestuur, Pensioenfonds PWRI
2011 - heden Lid Provinciale Staten, Provinciale Staten van Noord Holland
2004 - heden Lid Bestuur, Stichting Leerstoelen CAOP

Loopbaan Xander den Uyl

2014 - 2015 Lid Raad van Toezicht, Pensioenfonds VLEP
2014 - 2014 Kandidaat Bestuurslid, PFZW
2013 - 2014 Adviseur Verantwoord beleggen, APG
2010 - 2012 Lid Bestuur, Pensioenfederatie
2007 - 2015 Voorzitter Raad van Toezicht, Dunamare onderwijsgroep
2007 - 2013 Vice-president, APG
2007 - 2013 Lid Bestuur, Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen
2007 - 2011 Lid Bestuursraad, CAOP
2004 - 2010 Bondssecretaris, AbvaKabo FNV
2002 - 2010 Vice-Voorzitter Raad van Toezicht, De Opbouw
2001 - 2004 Directeur, Provincie Noord-Holland
1990 - 2000 Lid Dagelijks Bestuur, AbvaKabo FNV
1979 - 1990 Beleidsmedewerker, AbvaKabo FNV

Opleiding Xander den Uyl

1970 – 1978 Economie, Universiteit van Amsterdam, Drs.