Xiao Wei Wu

Chief Transformation Officer bij Vivat

Xiao Wei Wu

Persoonlijk

Naam: Xiao Wei Wu

Nationaliteit:

Huidige functies Xiao Wei Wu

2015 - heden Chief Transformation Officer, Vivat

Loopbaan Xiao Wei Wu

McKinsey

Meer over de functies
Chief Transformation Officer |