Dura Vermeer Groep N.V.

Hier vindt u informatie over Dura Vermeer Groep N.V. en zijn functionarissen.

  • Het hoofdkantoor is te vinden op het Rotterdam Airportplein 21
  • In 2010 vierde Dura Vermeer haar 155-jarige jubileum
  • Dura Vermeer heeft 2.816 medewerkers in dienst
  • Bij de divisie Bouw en Vastgoed was er sprake van een daling van de bedrijfsopbrengsten met 16%, terwijl de divisie Infra deze met 10% zag stijgen

Over Dura Vermeer

Dura Vermeer biedt een breed dienstenportfolio: van engineering van bouw- en infraprojecten (via advies- en ingenieursbureau Advin) tot de ontwikkeling en bouw van woningen, kantoren en multifunctionele centra tot het bouw- en woonrijp maken van terreinen en grond, het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van wegen, ontwerpen en bouwen van bruggen, viaducten, tunnels, het bouwen en onderhouden van spoorwegen en het saneren van vervuilde grond. Daarnaast is Dura Vermeer actief in warmte/koudeopslag, afvalmanagement, waterproblematiek, betaalbaar wonen, renovatieconcepten en mobiliteit.

Organisatiestructuur Dura Vermeer

Dura Vermeer kent een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. Het derde orgaan is de algemene vergadering van aandeelhouders. Het concern is opgebouwd in vier divisies, namelijk Bouw&Vastgoed, Infra, Advies&Diensten en het cluster Facilitaire bedrijven.

Over Dura Vermeer

Dura Vermeer biedt een breed dienstenportfolio: van engineering van bouw- en infraprojecten (via advies- en ingenieursbureau Advin) tot de ontwikkeling en bouw van woningen, kantoren en multifunctionele centra tot het bouw- en woonrijp maken van terreinen en grond, het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van wegen, ontwerpen en bouwen van bruggen, viaducten, tunnels, het bouwen en onderhouden van spoorwegen en het saneren van vervuilde grond. Daarnaast is Dura Vermeer actief in warmte/koudeopslag, afvalmanagement, waterproblematiek, betaalbaar wonen, renovatieconcepten en mobiliteit.

Organisatiestructuur Dura Vermeer

Dura Vermeer kent een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. Het derde orgaan is de algemene vergadering van aandeelhouders. Het concern is opgebouwd in vier divisies, namelijk Bouw&Vastgoed, Infra, Advies&Diensten en het cluster Facilitaire bedrijven.

facebook