S-ray Diagnostics

Hier vindt u informatie over S-ray Diagnostics en zijn functionarissen.

  • S-ray Diagnostics is een wetenschappelijke spin-off van Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Het bedrijf bestaat sinds 2011 en is gespecialiseerd in strategische alignment vraagstukken
  • De zogenaamde S-ray Scan stelt executives in staat om alignment naar de hand te zetten
  • De wetenschap laat zien dat alignment de bedrijfsprestatie significant bevordert
  • S-ray heeft als doe om deze wetenschap in de praktijk te brengen en The Power of Alignment in elke organisatie te helpen ontbranden

Over S-ray Diagnostics

Elke onderneming heeft een strategie. Maar niet elke onderneming is even succesvol. Het hebben van een strategie is blijkbaar geen garantie voor succes. De krachtige executie van de gekozen strategie is dat juist wel. Dat blijkt uit meer dan 40 jaar wetenschap. Het vermogen van mensen in de organisatie om samen de strategie krachtig te executeren staat of valt met alignment: de mate waarin alle betrokkenen als één blok achter de gekozen strategie staat en alle neuzen dezelfde kant op staan.

S-ray Diagnostics maakt alignment meetbaar en daarmee hanteerbaar. Ze ontwikkelt wetenschappelijke kennis en brengt deze kennis in de praktijk met de S-ray Scan, een diagnose-instrument. De S-ray Scan biedt een diagnose van de alignment van mensen en teams in de organisatie met de bedrijfsstrategie. Welke bedrijfsonderdelen en organisatie-eenheden zijn aligned met de strategische visie van de CEO en de directie en welke onderdelen en eenheden zijn dat (nog) niet en in welke mate?

Inzoomend op de misalignment biedt de S-ray Scan tegelijkertijd een geïntegreerde assessment van alignment drivers: de bewezen grondoorzaken van alignment. De S-ray Scan is twee in één: het verbindt de diagnose van alignment met de drivers van alignment. Zicht op de factoren die de misalignment aantoonbaar verklaren, biedt de mogelijkheid om alignment te verbeteren.

 

S-ray Diagnostics laat alignment werken voor bedrijven in diverse branches; het blijkt een universele uitdaging. Een bedrijf kan een enkele business unit zijn, maar ook een concern, een multinational of zelfs een gehele waardeketen (supply chain).

Over S-ray Diagnostics

Elke onderneming heeft een strategie. Maar niet elke onderneming is even succesvol. Het hebben van een strategie is blijkbaar geen garantie voor succes. De krachtige executie van de gekozen strategie is dat juist wel. Dat blijkt uit meer dan 40 jaar wetenschap. Het vermogen van mensen in de organisatie om samen de strategie krachtig te executeren staat of valt met alignment: de mate waarin alle betrokkenen als één blok achter de gekozen strategie staat en alle neuzen dezelfde kant op staan.

S-ray Diagnostics maakt alignment meetbaar en daarmee hanteerbaar. Ze ontwikkelt wetenschappelijke kennis en brengt deze kennis in de praktijk met de S-ray Scan, een diagnose-instrument. De S-ray Scan biedt een diagnose van de alignment van mensen en teams in de organisatie met de bedrijfsstrategie. Welke bedrijfsonderdelen en organisatie-eenheden zijn aligned met de strategische visie van de CEO en de directie en welke onderdelen en eenheden zijn dat (nog) niet en in welke mate?

Inzoomend op de misalignment biedt de S-ray Scan tegelijkertijd een geïntegreerde assessment van alignment drivers: de bewezen grondoorzaken van alignment. De S-ray Scan is twee in één: het verbindt de diagnose van alignment met de drivers van alignment. Zicht op de factoren die de misalignment aantoonbaar verklaren, biedt de mogelijkheid om alignment te verbeteren.

 

S-ray Diagnostics laat alignment werken voor bedrijven in diverse branches; het blijkt een universele uitdaging. Een bedrijf kan een enkele business unit zijn, maar ook een concern, een multinational of zelfs een gehele waardeketen (supply chain).

facebook