TMC Group B.V.

Hier vindt u informatie over TMC Group B.V. en zijn functionarissen.

  • TMC Group is opgericht in 2000
  • TMC is sinds 2006 genoteerd aan de Amsterdamse beurs
  • Adres hoofdkantoor TMC: Flight Forum 107, bedrijfsnummer 5513, 5657 DC EINDHOVEN

Over TMC Group B.V.

TMC Group NV is een consultancy en engineeringsbureau. TMC Group werkt volgens haar eigen businessmodel: werkondernemerschapmodel. Werknemers met specialistische kennis in nichemarkten worden in huis gehaald en gedetacheerd aan opdrachtgevers. Werknemers bij TMC heten dan ook werkondernemers, naar het businessmodel. Het businessmodel is gestoeld op een langdurige arbeidsrelatie, individuele winstdeling, persoonlijke carrièrecoaching, gespecialiseerde businesscellen en een enterpreneurial lab.

TMC start in samenwerking met opdrachtgevers verschillende businesscellen. Deze businesscellen spelen in op nichemarkten in met name de technologie-, ict- en bouwkundige sector. De werkondernemers zijn gekoppeld aan een businesscel en richten zich op het ontwikkelen en implementeren van embedded software. De focus ligt bij technische specialisten die beschikken over schaarse competenties.

TMC Group NV is opgedeeld in drie member companies:

- TMC Technology: bestaat uit elf businesscellen. Werkondernemers in deze company zijn voornamelijk werkzaam binnen R&D projecten en productie&support. Opdrachtgevers komen met name uit de automotive, life sciences en solar sector.

- TMC ICT: gespecialiseerd in het automatiseren van geïntegreerde financiële en logistieke processen op basis van SAP. Werkondernemers in deze businesscellen richten zich met name op de strategische posities bij een opdrachtgever.

- Adapté Bouwkunde & Civiele techniek: richt zich op capaciteitsknelpunten en kennisvraagstukken binnen bouwkundige en civieltechnische projecten. Er is ook een businesscel voor de olie- en gassector. Opdrachtgevers zijn ondermeer bouwbedrijven, woningcorporaties en overheden.

In totaal zijn er vijftien actieve businesscellen, verdeeld over de drie member companies van TMC.

Organisatiestructuur TMC Group NV

De businesscellen van TMC Group NV worden aangestuurd door de member companies die op hun beurt worden geleid door de board of directors. Elke businesscel heeft een celdirecteur. De businesscellen bestaan uit ongeveer vijftig medewerkers per cel. Op member companies niveau worden de (financiële) resultaten verwerkt, geconsolideerd en gerapporteerd aan de board of directors. TMC is in 2012 overgegaan van een two tier board (seperate raad van bestuur en raad van commissarissen) naar een one tier board (board of directors met uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders).

Bestuurders in het nieuws

facebook