Koninklijke VolkerWessels Stevin N.V.

Hier vindt u informatie over Koninklijke VolkerWessels Stevin N.V. en zijn functionarissen.

  • Beurscode: KVW (Groot-niet-beursgenoteerd)
  • VolkerWessels is een fusie tussen Koninklijke Volker Stevin en Kondor Wessels
  • VolkerWessels is in 1997 ontstaan
  • VolkerWessels heeft 16.550 medewerkers in dienst
  • Adres hoofdkantoor VolkerWessels: Podium 9, 3826 PA Amersfoort

Over VolkerWessels

VolkerWessels is de handelsnaam van Koninklijke Volker Wessels Stevin NV en in 1997 ontstaan uit een fusie. VolkerWessels is een bouwconcern en richt zich op ontwerp, ontwikkeling, realisatie en beheer van bouwprojecten. VolkerWessels heeft vestigingen in Nederland, België, Engeland, Canada en de Verenigde Staten. De onderneming bestaat uit 125 werkmaatschappijen die functioneren als zelfstandige ondernemingen op het gebied van ondermeer woningbouw, vastgoedontwikkeling, installatietechniek, bouwtoelevering en netwerkinfrastructuur. De werkmaatschappijen hebben een eigen markt- en winstverantwoordelijkheid.

De oorsprong van het bedrijf gaat terug tot 1854. Adriaan Volker vestigt zich in dat jaar als zelfstandig aannemer. Al snel oriënteerde hij zich internationaal en ging enkele fusies aan. In 1970 slaan drie aannemersondernemingen de handen ineen onder de naam Stevin Groep. Twee jaar later volgt een fusie tussen Koninklijke Adriaan Volker Groep en Stevin Groep: Koninklijke Volker Stevin.

De bedrijven IBB Kondor en familiebedrijf Wessels zijn beide actief in woningbouw, utiliteitsbouw en renovatie. Zij vormen samen Kondor Wessels Groep. Tenslotte fuseren in 1997 Koninklijke Volker Stevin en Kondor Wessels tot Koninklijke Volker Wessels Stevin NV en voert de onderneming sinds 2002 de handelsnaam VolkerWessels.

Organisatiestructuur VolkerWessels

VolkerWessels is een privaat gefinancierde onderneming. De aandeelhouders zijn de familie Wessels en CVC Capital (beide 42,5%) en vijftien procent voor het management. De leden van de raad van bestuur hebben samen met 150 directieleden een minderheidsbelang in de holdingmaatschappij Storm Investments, die indirect alle aandelen van VolkerWessels houdt.

VolkerWessels heeft een two-tier bestuursstructuur, maar is niet beursgenoteerd. De raad van commissarissen houdt toezicht op de raad van bestuur. De raad van commissarissen wordt hierin gesteund door de Auditcommissie en de Remuneratie-, Selectie- en Benoemingscommissie. De Auditcommissie bestaat uit minstens twee leden van de rvc, een lid van de rvb en de concernaccountant. De commissie beoordeelt de structuur van interne controlemaatregelen en bepalingen voor de financiële verslaglegging. De Remuneratie-, Selectie- en Benoemingscommissie adviseert de raad van commissarissen over de benoemingen binnen de raad van bestuur.

De concernaccountant van VolkerWessels is KPMG. De benoeming van de concernaccountant en de opdrachtverstrekking tot controle van de jaarrekening gebeurt door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Over VolkerWessels

VolkerWessels is de handelsnaam van Koninklijke Volker Wessels Stevin NV en in 1997 ontstaan uit een fusie. VolkerWessels is een bouwconcern en richt zich op ontwerp, ontwikkeling, realisatie en beheer van bouwprojecten. VolkerWessels heeft vestigingen in Nederland, België, Engeland, Canada en de Verenigde Staten. De onderneming bestaat uit 125 werkmaatschappijen die functioneren als zelfstandige ondernemingen op het gebied van ondermeer woningbouw, vastgoedontwikkeling, installatietechniek, bouwtoelevering en netwerkinfrastructuur. De werkmaatschappijen hebben een eigen markt- en winstverantwoordelijkheid.

De oorsprong van het bedrijf gaat terug tot 1854. Adriaan Volker vestigt zich in dat jaar als zelfstandig aannemer. Al snel oriënteerde hij zich internationaal en ging enkele fusies aan. In 1970 slaan drie aannemersondernemingen de handen ineen onder de naam Stevin Groep. Twee jaar later volgt een fusie tussen Koninklijke Adriaan Volker Groep en Stevin Groep: Koninklijke Volker Stevin.

De bedrijven IBB Kondor en familiebedrijf Wessels zijn beide actief in woningbouw, utiliteitsbouw en renovatie. Zij vormen samen Kondor Wessels Groep. Tenslotte fuseren in 1997 Koninklijke Volker Stevin en Kondor Wessels tot Koninklijke Volker Wessels Stevin NV en voert de onderneming sinds 2002 de handelsnaam VolkerWessels.

Organisatiestructuur VolkerWessels

VolkerWessels is een privaat gefinancierde onderneming. De aandeelhouders zijn de familie Wessels en CVC Capital (beide 42,5%) en vijftien procent voor het management. De leden van de raad van bestuur hebben samen met 150 directieleden een minderheidsbelang in de holdingmaatschappij Storm Investments, die indirect alle aandelen van VolkerWessels houdt.

VolkerWessels heeft een two-tier bestuursstructuur, maar is niet beursgenoteerd. De raad van commissarissen houdt toezicht op de raad van bestuur. De raad van commissarissen wordt hierin gesteund door de Auditcommissie en de Remuneratie-, Selectie- en Benoemingscommissie. De Auditcommissie bestaat uit minstens twee leden van de rvc, een lid van de rvb en de concernaccountant. De commissie beoordeelt de structuur van interne controlemaatregelen en bepalingen voor de financiële verslaglegging. De Remuneratie-, Selectie- en Benoemingscommissie adviseert de raad van commissarissen over de benoemingen binnen de raad van bestuur.

De concernaccountant van VolkerWessels is KPMG. De benoeming van de concernaccountant en de opdrachtverstrekking tot controle van de jaarrekening gebeurt door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

facebook