RvC Aegon wil 4 jaar verder met CEO Alex Wynaendts

RvC Aegon wil 4 jaar verder met CEO Alex Wynaendts

31-03-2011 De Raad van Commissarissen van Aegon stelt aan de AvA voor om CEO Alex Wynaendts voor vier her te benoemen in de Raad van Bestuur.

Met de voorgenomen herbenoemning gaat Alexander Wynaendts zijn derde termijn van vier jaar in de Raad van Bestuur in.

Alex Wynaendts
Wynanedts is sinds 2003 lid van de RvB van Aegon. Daarvoor was hij zes jaar in diverse functies actief bij de verzekeraar. Voordat Wynaedts de overstap naar Aegon maakte, was hij dertien jaar werkzaam bij ABN Amro in kapitaalbeheersfuncties.

In 2008 werd Alexander Wynaedts benoemd als CEO van Aegon, nadat hij één jaar als COO in functie was. Als beginnend CEO kreeg Wynaendts het zwaar te verduren. Het bedrijf leed in 2008 een fors verlies en staatssteun was nodig om het fundament onder het bedrijf te verbeteren.


Aegon
Nu, in 2011, heeft Aegon de zaken onder leiding van Wynaendts weer op orde. Over 2010 werd een winst van € 1,8 miljard behaald, is begonnen met het aflossen van de staatsteun en wil Aegon weer dividend gaan betalen. Het kan verkeren.

Raad van Comissarissen Aegon
Aan de AvA van Aegon zal tevens worden gevraagd om commissarissen Karla Peijs, Antony Burgmans en Leo van Wijk te herbenoemen voor een periode van vier jaar.

Lees ook
> cv Alex Wynaendts CEO Aegon
> cv Jan Nooitgedacht CFO Aegon
> cv Rob Routs voorzitter RvC Aegon

> Aandelenuitgifte Aegon
> Cijfers Aegon 2010
> Aegon lost deel staatssteun af

Blijf op de hoogte van wisselingen en trends in de boardroom.

Ontvang elke dinsdag en donderdag onze nieuwsbrief.

Nee bedankt
facebook