Toezicht in 2020 volgens Bernhard van Oranje

Toezicht in 2020 volgens Bernhard van Oranje

09-01-2012 Bernhard van Oranje, directeur van Levi9 en commissaris bij Antonov en Jitscale, geeft zijn visie op modern toezicht. 'Commissarissen moeten bestuurders uitdagen om naar de lange termijn te kijken. Door de nieuwe media overheerst de waan van de dag.'

Voor Bernhard van Oranje, directeur van Levi9 en commissaris bij Antonov en Jitscale, betekent duurzaamheid dat een bedrijf in 2020 nog bestaat. 'Commissarissen kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Bijvoorbeeld door hun klankbordrol serieus te nemen en de directie te wijzen op het feit dat een langetermijnvisie in dit informatietijdperk belangrijker is dan ooit.'

Nieuwe media
'Als organisaties niet oppassen, zijn ze straks door de komst van nieuwe media eenzijdig gericht op vandaag de dag. Managers en medewerkers zijn dan alleen nog maar bezig met het beantwoorden van hun mail in plaats van na te denken wat ze die dag, die maand of dat jaar moeten doen. Laat staan over een paar jaar. Door het grote aantal impulsen dat op ons afkomt en de cyclische markt neigen mensen achteruit te kijken en alleen nog op de korte termijn te denken.'

Directie uitdagen
Volgens Bernhard van Oranje is het belangrijk dat de moderne commissaris de directie blijft uitdagen. 'Waar moet het bedrijf over vijftien jaar staan, wat gebeurt er om ons heen en wat is de impact daarvan voor de toekomst?’

Lees verder:
> Interview met Bernhard van Oranje
> Interview met Merel van Vroonhoven
> Toezicht in 2020
> Top-100 Machtigste Commissarissen 2012
> Interview met Jaap Winter: 'Commissaris kijk kritischer naar jezelf'

Blijf op de hoogte van wisselingen en trends in de boardroom.

Ontvang elke dinsdag en donderdag onze nieuwsbrief.

Nee bedankt
facebook