Toezicht in 2020 volgens Bernhard van Oranje

09-01-2012

Toezicht in 2020 volgens Bernhard van Oranje

Bernhard van Oranje, directeur van Levi9 en commissaris bij Antonov en Jitscale, geeft zijn visie op modern toezicht. 'Commissarissen moeten bestuurders uitdagen om naar de lange termijn te kijken. Door de nieuwe media overheerst de waan van de dag.'

Voor Bernhard van Oranje, directeur van Levi9 en commissaris bij Antonov en Jitscale, betekent duurzaamheid dat een bedrijf in 2020 nog bestaat. 'Commissarissen kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Bijvoorbeeld door hun klankbordrol serieus te nemen en de directie te wijzen op het feit dat een langetermijnvisie in dit informatietijdperk belangrijker is dan ooit.'

Nieuwe media
'Als organisaties niet oppassen, zijn ze straks door de komst van nieuwe media eenzijdig gericht op vandaag de dag. Managers en medewerkers zijn dan alleen nog maar bezig met het beantwoorden van hun mail in plaats van na te denken wat ze die dag, die maand of dat jaar moeten doen. Laat staan over een paar jaar. Door het grote aantal impulsen dat op ons afkomt en de cyclische markt neigen mensen achteruit te kijken en alleen nog op de korte termijn te denken.'

Directie uitdagen
Volgens Bernhard van Oranje is het belangrijk dat de moderne commissaris de directie blijft uitdagen. 'Waar moet het bedrijf over vijftien jaar staan, wat gebeurt er om ons heen en wat is de impact daarvan voor de toekomst?’

Lees verder:
> Interview met Bernhard van Oranje
> Interview met Merel van Vroonhoven
> Toezicht in 2020
> Top-100 Machtigste Commissarissen 2012
> Interview met Jaap Winter: 'Commissaris kijk kritischer naar jezelf'

Meer over Bernhard van Oranje-Nassau van Vollenhoven

Bernhard van Oranje benoemd tot commissaris Jitscale

Bernhard van Oranje benoemd tot commissaris Jitscale

Bernhard van Oranje is benoemd tot commissaris van Jitscale, zo meldt de Nederlandse cloud management provider dinsdag 16 augustus 2011.

Prins Bernhard jr commissaris Antonov

Prins Bernhard jr commissaris Antonov

Antonov heeft prins Bernhard van Oranje-Nassau van Vollenhoven benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen, zo meldt de maker van versnellingsbakken op 10 mei 2011.

Interview met Bernhard van Oranje-Nassau van Vollenhoven

Bernhard van Oranje over leiderschap en de raad van commissarissen

Bernhard van Oranje over leiderschap en de raad van commissarissen

Commissarissen staan teveel op de rem, vindt Bernhard van Oranje, directeur van Levi9 en commissaris bij Antonov en Jitscale. Hij ruilt vergadercultuur graag in voor vrijdenkerschap en zet sociale media in als informatiekanaal.

Blijf op de hoogte van wisselingen en trends in de boardroom.

Ontvang elke dinsdag en donderdag onze nieuwsbrief.

facebook